Geen enkele City Deal kreeg zoveel landelijke aandacht als het Woningabonnement. Deze Deal maakt het mogelijk voor huiseigenaren om hun huis te verduurzamen zonder daarvoor flink te investeren. Het loopt dan ook storm. Honderden geïnteresseerden meldden zich de afgelopen maanden aan. ...
Bijna anderhalf jaar geleden werd de City Deal Eurolab ondertekend door het Rijk, Provincie Limburg, de drie Zuid-Limburgse steden, Brightlands, Maastricht University en LED. Doel: grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen versnellen. Door kansen beter te benutten en belemmeringen ...
Om mensen in een vroeger stadium te kunnen helpen bij bijvoorbeeld schulden, moet er vroegtijdiger worden ingegrepen. In dit artikel vertelt Eveline Wauters hoe de gemeente Eindhoven dit aanpakt. “Nu we na de decentralisaties met onze wijkteams bij de mensen thuis aan tafel ...
Paulien Hartog is strategisch adviseur bij Waternet en bij de City Deal Klimaatadaptatie betrokken namens zowel de gemeente Amsterdam als het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Paulien is lid van het kernteam en helpt zo mee aan de coördinatie van de samenwerking. Vanuit deze rol was zij ...
Nooit eerder werkten steden, lidstaten, Europese instituties op gelijke voet samen aan stedelijk beleid. De Europese Agenda Stad biedt een enorme kans om de rol van steden in Europa te vergroten. Als de Agenda zich expliciet richt op de experimentele kracht van steden, dan wordt die ...
Luchtkwaliteit is een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stedelijke leefomgeving. Een van de partnerschappen van de Europese Agenda Stad is dan ook gericht op het onderzoeken en aanpakken van luchtkwaliteitsvraagstukken in steden. Een van de deelnemers is ...
Door vergrijzing en bevolkingsdaling kent de regio Zuid-Limburg een grote transformatieopgave op de woningmarkt. Uit ramingen blijkt dat als er niks verandert alleen al in de regio Parkstad in 2030 sprake is van een woningoverschot van circa 9000 woningen. Omdat de meeste leegstaande ...
“De vaart zit er goed in”, zegt Nicolaas Beets in het online magazine Blik op BZK. Als speciaal gezant Europese Agenda Stad was hij de aanjager van het Pact van ...
Het is een jaar geleden dat het Pact van Amsterdam werd ondertekend en de Europese Agenda Stad van start ging. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht trapt op 4 juli de bijeenkomst af, die in het teken staat van dit jubileum. ‘Er is een duidelijke wind in de ...
Zaanstad is één van de vijf gemeentes die experimenteert met een nieuwe aanpak in het sociaal domein binnen de City Deal Inclusieve Stad. We vroegen projectleider Mark Koetsier waarom Zaanstad meedoet en welke lessen hij ...

Onze Partners