Criminaliteit en overlast bestrijden door een betere verbinding van het sociale domein en het veiligheidsdomein. Dat is het idee achter de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad. ...
Edwin van der Strate is manager klimaatadaptatie bij Tauw. Edwin hielp in 2016 samen met zijn collega’s Annemieke Nijhoff en Han de Wit bij het opzetten van de City Deal Klimaatadaptatie. We zijn benieuwd hoe hij sindsdien de rol van Tauw als samenwerkingspartner kleur geeft. Een kort ...
In 2030 moet de regio Stedendriehoek, gelegen rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen helemaal energie- en afvalvrij zijn. Om dat te bereiken hebben de steden samen met Rijk, kennisinstellingen en bedrijfsleven de City Deal Clean Tech afgesloten. Wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn is de ...
Van armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie. De Nederlandse kennissteden staan er niet langer alleen voor met dit soort problemen. Dankzij de City Deal Kennis Maken zoeken de hogescholen, universiteiten en hun studenten en onderzoekers samen ...
Je huis isoleren of zonnepanelen aanschaffen. Dat kan bijna alleen als je flink wat geld investeert in je woning. In Overijssel kunnen dankzij de City Deal Woningabonnement huiseigenaren nu meedoen aan een proef waarbij ze een abonnement nemen op energiebesparende maatregelen. Ze ...
Met een aanbestedingsproject, waarbij 17 gemeenten kiezen voor regionaal opgewekte duurzame elektriciteit voor hun openbare ruimte, kent de regio Gelrestad straks een landelijke primeur. Het is een van de concrete doelen van de City Deal Gelrestad, waarmee de regio haar samenwerking ...
Met bijna vijftien getekende City Deals is Agenda Stad goed op weg. De nieuwe manier van werken tussen Rijk, steden, bedrijfsleven en wetenschap begint zich te vestigen. Zowel in de steden als in ‘Den Haag’. Hoe moet dat straks na de verkiezingen? Zal de stad hoog op de agenda blijven? ...
De transitie naar een circulaire economie in ons land kan niet zonder steden. Want waar anders komen vraag en aanbod van grondstoffen zo samen? Vorige maand sloten acht steden met Rijk en bedrijfsleven de City Deal Circulaire ...
Een jaar geleden sloten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK de eerste City Deal met elkaar af. Doel was om de acties en investeringen te beschrijven die nodig zijn voor een ...
De economische groei is grotendeels geconcentreerd in steden. Het beleid van Agenda Stad sluit hier mooi op aan. Maar, zo benadrukt het PBL in haar Balans voor de Leefomgeving, die groei gaat gepaard met een toename van ...

Onze Partners