Het project SUPERLOCAL van Woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad heeft een Europese subsidie van 5 miljoen euro gekregen. In het project willen de drie partijen drie hoogbouwflats inclusief de bijbehorende openbare ruimte in de wijk Bleijerheide (Kerkrade) door ...
Arnhem
Terwijl er druk gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van tools om de baten van groen concreet te maken, is het ook zaak om te kijken hoe deze aan kunnen sluiten op de behoeften van de gebruikers, zoals gemeenten. Wat hebben zij in verschillende stadia van het plan- en ...
De huidige staatssteunregels van de Europese Unie hebben een negatief effect op de Europese sociale huisvesting en zijn daarom aan vervanging toe. Dat zegt het EU Housing ...
Na een mooie zomer is het netwerk rond de City Deal Kennis Maken weer productief van start. Voor het eerst is het netwerk uit de tien betrokken kennissteden landelijk bijeengekomen in Utrecht om kennis te maken met elkaar en in gesprek te treden over de strategische agenda's die worden ...
Op donderdag 28 september is een delegatie vanuit de City Deal Kennis Maken op bezoek geweest bij de Vrije Universiteit Amsterdam om te praten over het invoeren van Community Service Learning (CSL) VU-breed. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2014 en vijf pilots in 2015 is de ...
Op initiatief van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen, kwam op 25 september een divers gezelschap van belanghebbenden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en grootstedelijke vraagstukken bijeen. Verschillende sprekers, waaronder Marja ...
Wethouder Piet Sleeking heeft op donderdag 28 oktober tijdens de landelijke bijeenkomst City Deal Klimaatadaptatie namens de gemeente Dordrecht de intentieverklaring Nature Based Solutions ondertekend. Nature Based Solutions (NBS) bieden een uitgelezen kans om klimaatbestendigheid te ...
In het kader van VerDuS SURF Pop Up zullen vier nieuwe kleine projecten van start gaan over coöperatief wonen, grondbeleid, duurzame burgerinitiatieven, en een tool voor multi-stakeholder businessmodellen. Onderzoekers konden in de call VerDuS SURF Pop Up ...
Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat investeren in groen en blauw in de stad veel positieve effecten heeft. Nu is het zaak om deze ...
Op 15 september kwamen meer dan 60 vertegenwoordigers namens de tien ondertekende steden binnen de City Deal Kennis Maken op ambtelijk niveau bij elkaar in Utrecht. Ze gingen met elkaar in gesprek over de do's en don't binnen de City Deal. Het was een succesvolle eerste ontmoeting voor ...

Onze Partners