Urbis (afkorting van "Urban Investment Support") gaat steden adviseren om investeringen ter ondersteuning van hun eigen stadsontwikkelingsstrategieën beter te plannen en om gemakkelijker toegang te krijgen tot financiering.
De gemeente Enschede, Universiteit Twente, hogeschool Saxion, AKI ArtEZ en ROC van Twente intensiveren hun samenwerking met een agenda gericht op het aantrekken, boeien en binden van talent. De agenda met als titel Smart Enschede bevat activiteiten die bijdragen aan een slimmere stad ...
Onder het Nederlandse voorzitterschap voor de Raad van de Europese Unie is in 2016 de 'Agenda Europese Stad' tot stand gekomen. Deze agenda is vastgelegd in het Pact van Amsterdam en kent twaalf thema's om adviezen te verlenen aan de Europese Commissie. Voor alle twaalf thema's is een ...
Deze week was de City Deal Kennis Maken op bezoek in Parijs bij de OESO, de intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Projectleider Rowinda Appelman mocht bij de Working Group on Higher Education aansluiten om de aanpak van de ...
Hoe ervaar je het ‘doen wat nodig is’ als sociaal werkers? Dit is de vraag die centraal stond tijdens een reflectiebijeenkomst die onlangs in Utrecht plaatsvond over de opbrengst van de City Deal Inclusieve Stad.  In deze City Deal wordt geëxperimenteerd met het leveren van maatwerk aan ...
Gemeenten en gevangeniswezen schieten tekort om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden. Ongeveer de helft van de 35.000 gedetineerden die elk jaar vrijkomen, komt binnen twee jaar weer op het foute pad terecht. Met name de basisbehoeften na ...
City Deals kunnen innovaties die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van facilitator, maar ook als deelnemer, verbinder en inspirator. Zo luidt de conclusie van de ...
‘Steden zijn broedplaatsen van creativiteit en innovatie. Ze stimuleren ons denken en onze creativiteit”, sprak minister Kajsa Ollongren op het CITIES Forum 2017 in Rotterdam. Op deze Europese conferentie rond stedelijk beleid stond de Europese Agenda Stad centraal. De minister liet ...
Vijf grote marktpartijen gaan ook een bijdrage leveren aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De partijen doen dit op verzoek van het ministerie van BZK en het ...
Met twaalf partnerschappen die operationeel zijn, vier actieplannen die zijn opgesteld en stedelijke vraagstukken die op de agenda staan van de Europese Commissie. Ruim een jaar na het Pact van Amsterdam heeft de Europese Agenda Stad tastbare resultaten opgeleverd. Dat ...

Onze Partners