Afgelopen 6 april kwamen de SURF-onderzoekers van de zeven nieuwe ENSUF-projecten, de drie nieuwe Pop Up-projecten (ronde 2016) en enkele andere experts bij elkaar voor een korte, nadere kennismaking in Utrecht. Opvallende rode draad: de actieve burger in de stad komt steeds duidelijker ...
Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future). Met dit ...
Sinds 2002 is URBACT een programma voor Europese Territoriale Samenwerking. Dit programma maakt het mogelijk voor steden om te netwerken, van elkaar te leren en de interne capaciteit te vergroten om geïntegreerd stedelijk beleid te ontwikkelen. Recentelijk heeft URBACT de ...
Een nieuwe stedelijke agenda is nodig om de transformerende kracht van steden te ontsluiten. Dat is wat het nieuwe World Cities Report 2016, Urbanization and Development: Emerging Futures voor duurzame stedelijke ontwikkeling van ...
Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) heeft de tweede call voor Stimulus projecten geopend. Doel van deze projecten is om nieuwe en bestaande AMS Institute partners te ondersteunen bij ...
Telos, kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg, heeft de duurzaamheidsprestaties van Europese en Nederlandse steden in beeld gebracht. Het onderzoek is gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het levert niet ...
De steden zijn de motor van onze economie. Dat blijkt maar weer uit het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat gisteren werd gepresenteerd. De economie doet het er goed, de productiviteit is hoog, bedrijven concurreren om goede arbeidskrachten en de lonen liggen er hoger ...
Sinds vorig jaar vormen Rotterdam, Den Haag en 21 kleinere, omliggende gemeenten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Gezamenlijk willen zij de economie van de gehele regio versterken en daarmee meer werkgelegenheid en welzijn creëren. De OESO constateert dat er duidelijke ...
Van kleinschalige initiatieven die buurten mooier gaan maken, slimme fietssystemen tot zelfrijzende auto’s. De komende vier jaar gaan consortia van wetenschappelijke onderzoekers en praktijkpartijen werken aan maatschappelijk thema's in stedelijke regio's. Dat doen ze in het kader ...

Onze Partners