De City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad richt zich op zeven thema's. Het gaat om kwetsbare personen, zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben ondersteuning nodig op het gebied van veiligheid en zorg, ...
Bekijk de film over de City Deal voor Veiligheid in de Stad, inclusief een aantal pilotprojecten in verschillende steden: https://youtu.be/IqJenbat9fE
In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te ...

Onze Partners