Hoe verenigen de Nederlandse steden en hun partners maatschappelijke opgaven met nationale ontwikkelingen en internationale kansen? Op 8 juni, tijdens het Smart & Safe City Event in Scheveningen, wordt het programma Nationaal Smart City Living Lab gelanceerd. Dit programma richt ...
Van 15 tot en met 16 mei vond de Second International Conference on National Urban Policy plaats in Parijs, georganiseerd door UN Habitat in samenwerking met de OESO. Namens Nederland nam Nicolaas Beets, Speciaal Gezant Europese Agenda Stad deel aan deze conferentie. De focus ...
Vanaf vandaag kan het: elektrisch rijden op stroom afkomstig van een remmende bus. Bij winkelcentrum Schuytgraaf in Arnhem openden Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Arnhems wethouder Geert Ritsema een laadpunt voor elektrische auto's, dat is geïntegreerd in de mast van een ...
Gemeente Eindhoven en het Kadaster ondertekenden vrijdag 19 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst over het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven. Wethouder
Op 11 mei kwam een twintigtal City Dealmakers en onderzoekers bij elkaar in Utrecht om kennis te maken met de eerste bevindingen van de evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de City Deals. Na anderhalf jaar City Deals en Agenda Stad is het, volgens ...
Op 19 mei heeft de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren de Rapportage City Deal Warm Welkom Talent in ontvangst genomen. De rapportage bevat aanbevelingen om Nederland aantrekkelijker te ...
De Atlas Leefomgeving bestaat tien jaar en deze mijlpaal wordt groots gevierd op de Lustrumconferentie op 18 mei in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Hier komen alle trends en ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, Informatiehuizen, geodata en visualisaties aan bod. Ook is ...
Op woensdag 3 mei vond in de senaatszaal van de Universiteit Utrecht ‘Onze steden’ plaats, de tweede bijeenkomst van een reeks debatten en bijeenkomsten getiteld: Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren. Onder leiding van Paul ‘t Hart gingen drie wetenschappers de dialoog aan met ...
Internationaal staat voedsel inmiddels stevig op de stedelijke agenda. Steeds meer steden pakken het onderwerp op om beleidsthema’s als volksgezondheid en duurzaamheid integraal aan te pakken. Op het Urban Food ...
Op 19 mei 2017 neemt de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren de Rapportage City Deal Warm Welkom Talent in ontvangst. Dit is in het bijzijn van Prins Constantijn, Special Envoy van StartupDelta. Het rapport wordt aangeboden door John Joosten (EZ), ...

Onze Partners