Tijdens het Nederlandse voorzitterschap had het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Europese Agenda Stad ...
Criminaliteit en overlast bestrijden door een betere verbinding van het sociale domein en het veiligheidsdomein. Dat is het idee achter de ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad’. Tijdens een diner in Tilburg op maandag 20 maart werd deze City Deal gelanceerd door de steden Almere, ...
Vanavond hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...
VHG-directeur Egbert Roozen heeft op afgelopen 18 februari zijn handtekening gezet onder de City Deal Klimaatadaptatie, waarmee de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners partner is geworden in deze deal. Hij deed dat op ...
Hebben steden de toekomst? Wat moet het nieuwe kabinet weten over de staat van onze steden, en over de manier waarop stedelijke ontwikkelingen slim (en minder slim) in banen kunnen worden geleid? Tijdens deze dialoog tussen wetenschap en bestuurspraktijk gaan we met elkaar in gesprek ...
Op 8 maart is de samenwerking in de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’ officieel van start gegaan in Utrecht. Op de kick-off presenteerden de verschillende steden eerste concepten van deze samenwerking aan elkaar. Partijen ...
Verschillende media hebben aandacht besteed aan de City Deal Woningabonnement, dat begin februari werd afgesloten in Deventer. Het NOS Journaal wijdde er ...
In maart start de nieuwe Europese Innovatiehoofdstad competitie! Krijgt Amsterdam een Nederlandse opvolger? Met deze derde editie van de prijs gunt de Europese Commissie de prijs aan die Europese stad die het meest meest bereid is om te experimenteren met nieuwe en ...
In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische ...
Hoe staat het met de stedelijke ontwikkeling in Europa? Hoe wordt kennis onderling gedeeld? De PBL publicatie ‘Cities in Europe’ vergelijkt steden op verschillende thema’s. De tweede druk van het rapport is nu uit. Op 30 mei kwam de eerste druk van ‘Cities in Europe’ uit. ...

Onze Partners