Paulien Hartog is strategisch adviseur bij Waternet en bij de City Deal Klimaatadaptatie betrokken namens zowel de gemeente Amsterdam als het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Paulien is lid van het kernteam en helpt zo mee aan de coördinatie van de samenwerking. Vanuit deze rol was zij ...
Nooit eerder werkten steden, lidstaten, Europese instituties op gelijke voet samen aan stedelijk beleid. De Europese Agenda Stad biedt een enorme kans om de rol van steden in Europa te vergroten. Als de Agenda zich expliciet richt op de experimentele kracht van steden, dan wordt die ...
Luchtkwaliteit is een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stedelijke leefomgeving. Een van de partnerschappen van de Europese Agenda Stad is dan ook gericht op het onderzoeken en aanpakken van luchtkwaliteitsvraagstukken in steden. Een van de deelnemers is ...
Door vergrijzing en bevolkingsdaling kent de regio Zuid-Limburg een grote transformatieopgave op de woningmarkt. Uit ramingen blijkt dat als er niks verandert alleen al in de regio Parkstad in 2030 sprake is van een woningoverschot van circa 9000 woningen. Omdat de meeste leegstaande ...
“De vaart zit er goed in”, zegt Nicolaas Beets in het online magazine Blik op BZK. Als speciaal gezant Europese Agenda Stad was hij de aanjager van het Pact van ...
Het is een jaar geleden dat het Pact van Amsterdam werd ondertekend en de Europese Agenda Stad van start ging. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht trapt op 4 juli de bijeenkomst af, die in het teken staat van dit jubileum. ‘Er is een duidelijke wind in de ...
Zaanstad is één van de vijf gemeentes die experimenteert met een nieuwe aanpak in het sociaal domein binnen de City Deal Inclusieve Stad. We vroegen projectleider Mark Koetsier waarom Zaanstad meedoet en welke lessen hij ...
Groen en blauw in de stad levert heel wat op. Het is gezonder voor de mensen die er wonen, goed voor flora en fauna en doet de waarde van grond en huizen stijgen. Maar hoe druk je die waarden concreet uit. Daar ontwikkelden de partijen van de
De decentralisatie. Het was zo’n woord dat veel gemeenten bezighield. Taken in de zorg, voor de jeugd, voor ouderen, gingen van het Rijk naar de gemeenten. Was dat wel zo’n goed idee? “Ik heb daar wel mijn twijfels over gehad”, zegt Jeroen Olthof, wethouder Zaanstad en een van de ...
Het PBL evalueert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken het instrument City Deals. Met deze Deals werken steden, het Rijk en andere partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de transities te versnellen, die Agenda Stad voor ogen heeft. De informele manier van werken ...

Onze Partners