Hoe staat het met de stedelijke ontwikkeling in Europa? Hoe wordt kennis onderling gedeeld? De PBL publicatie ‘Cities in Europe’ vergelijkt steden op verschillende thema’s. De tweede druk van het rapport is nu uit. Op 30 mei kwam de eerste druk van ‘Cities in Europe’ uit. ...
De stad als rijke leeromgeving, waar studenten, docenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en innovatie. Dat is het ...
Een veilige stedelijke digitale infrastructuur die goed beschikbaar is, toegankelijk en toekomstvast. Dat is waar Amsterdam en Eindhoven met elkaar de samenwerking opzoeken. En in spelregels die recht doen aan de nieuwe digitale ontwikkelingen. Eind januari sturen Kajsa ...
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken in de interdepartementale werkgroep ‘Agenda Stad’ samen aan kennisontwikkeling over de economie van stedelijke regio’s. Op het verzoek van deze werkgroep heeft ...
Ervaringen uitwisselen, leren, kennis maken met design en design-denken, ontmoeten, luisteren en samen werken met nieuwe instrumenten. Daarover ging het tijdens de werkconferentie van Agenda Stad op 27 oktober in Eindhoven. Zo’n 250 mensen deden mee en zij ...
De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Afgelopen 7 oktober kwamen ruim zestig vertegenwoordigers van steden, Rijk en ...
Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving en dit zal de komende decennia nog verder ...
Tijdens World Food Day kwam een veertigtal smaakmakers tezamen in de Rotterdamse Pauluskerk. Voor bezinning én voor de bestuurlijke brunch ‘Voedsel en de Stad’. 'Ons huidige ...
Hieronder de presentaties van de City Deal Inclusieve Stad van afgelopen 12 oktober: Plenaire presentatie Hans Weggemans
In de publicatie ‘Doen wat nodig is’ die vandaag is gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, Initiate en VNG, het G32-stedennetwerk en Platform31, staat de analyse van de casuïstiek en de contouren van de ...

Onze Partners