Nadat collega’s Enno Zuidema en Zef Hemel met Petra de Braal ‘Het Failliet van de Plannenmakerij’ uitriepen, predikte ook de nieuwe goeroe Jan Rotmans onlangs zijn afkeer van stedenbouw gebaseerd op (blauwdruk-) plannen. Rotmans noemt en roemt het mooie voorbeeld Kopenhagen in één adem met zijn ...
In het denken over steden moeten we loskomen van vooroordelen over de buitenwijk. Buitenwijken zijn gebieden waar de meeste mensen wonen en daarom moeten ze meer aandacht krijgen, zonder vooroordelen. Dat stelt Pieter Hoexum in dit vijfde filosofische essay in de nieuwe reeks 'Filosofen ...
Filosofie leent zich om ontwikkelingen breder te zien, of vanuit een andere hoek. In dit vierde filosofische essay van de nieuwe reeks 'Filosofen agenderen de stad' gaat Gerard de Vries (emeritus-hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de UvA) in op de rol van politici en het politiek bestel. ...
Filosofen agenderen de stad. Filosofie leent zich om ontwikkelingen vanuit een bredere blik te bekijken, of  vanuit een andere hoek. De komende weken verschijnt een reeks van vijf filosofische essays over de stad. In dit derde essay neemt Désanne van Brederode de lezer mee in de ...
Filosofen agenderen de stad. Filosofie leent zich om ontwikkelingen vanuit een bredere blik te bekijken, of  vanuit een andere hoek. De komende weken publiceren Ruimtevolk, Platform31, Filosofie Magazine en Agenda Stad een nieuwe reeks van vijf filosofische essays over de stad. In dit ...
Filosofen agenderen de stad. Filosofie leent zich om ontwikkelingen vanuit een bredere blik te bekijken, of  vanuit een andere hoek. Eerder dit jaar publiceerden Ruimtevolk, Platform31, Filosofie Magazine en AgendaStad.nl vijf filosofische essays over de stad. Hans Peter Benschop, directeur ...
Dat er meer aandacht komt voor de centrale rol van steden in de economie is een goede zaak. Veel van de economische ontwikkeling vindt inderdaad in steden plaats en als we op wereldschaal kijken naar de ongekende urbanisatie leidt het weinig twijfel dat steden voor veel mensen meer ...
Laten we het even in perspectief zien. Na de oorlog kregen de Nederlandse steden het moeilijk. Er was een gebrek aan ruimte. En op een gegeven moment trokken de mensen massaal naar buiten. Naar de groeikernen en naar allerlei kleine kernen op het platteland. Het was een onnatuurlijke beweging. ...
Lege winkelpanden zijn funest voor de sfeer op straat. Deskundigen hebben het niet voor niets over ‘rotte kiezen’, ‘dode ogen’ of ‘zwarte gaten’ – het leven is eruit, wat blijft is een troosteloze aanblik. Voor een kwart van de consumenten is een winkelomgeving met veel leegstand zelfs een ...
Arnhem
Door klimaatverandering krijgen steden vaker te maken met extreem hoge temperaturen, die tot extra hittestress en zelfs tot sterfgevallen kunnen leiden. Na een aantal hittegolven vroeg de gemeente Arnhem zich af hoe de stad ook op gebied van hitte klimaatbestendiger kon worden en wat dat voor ...

Onze Partners