Tot 2030 hebben de Nederlandse steden 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Het liefst door te bouwen in binnenstedelijk gebied, in plaats van uit te breiden in weilanden. Maar zo makkelijk is dat niet. Marktpartijen vervullen nog geen kwart van de benodigde woningbouwopgave in de steden. Ze ...
Afgelopen 4 juli heeft Delft als eerste gemeente binnen de City Deal “Kennis Maken” een werkconferentie georganiseerd om de City Deal op lokaal niveau concreet uit te werken. Na een energieke opening door burgemeester Marja van Bijsterveldt en Inholland CvB lid Marcel ...
Op 4 juli vierden vertegenwoordigers van steden, provincies, ministeries, kennisinstellingen en de Europese Commissie samen in Utrecht het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam. De ondertekening vorig jaar in de hoofdstad was de aftrap van de Europese Agenda Stad. Inmiddels zijn ...
Tijdens Dutch Agri Food Week (9-19 oktober 2017) staan in heel Nederland voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren en tuinders, leveranciers van grondstoffen en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig, gezond en ...
Op woensdag 21 en donderdag 22 juni vond in Brussel een bijeenkomst van de Coördinatoren van de Partnerschappen van de Europese Agenda Stad plaats. Voor het eerst waren alle twaalf Partnerschappen vertegenwoordigd. BZK (Agenda Stad) heeft een centrale rol gespeeld bij het samenstellen ...
Drie maanden na de ondertekening van de City Deal kwamen op 28 juni  de vertegenwoordigers van twaalf steden en één provincie weer bij elkaar op een studiedag om de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda weer een stap verder te brengen. Na de ...
In de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gaan gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie hun krachten bundelen met behulp van data analyse. Door beschikbare data te combineren en met behulp van moderne technieken deze ...
Op 22 en 23 juni vond in Den Haag het UN Public Service Forum plaats. Tijdens deze tweedaagse internationale conferentie zetten landen zich in voor een betere publieke dienstverlening onder de titel ‘The Future is Now’. Centraal stond de vraag hoe de overheid de ...
Het project De Ark van het Nieuwste Verbond: Tien Duurzame Geboden van het duo BreukersGodrie is op donderdag 22 juni in het Stadskantoor in Utrecht uitgeroepen tot winnaar van de Post-Fossil City ...
Afgelopen dinsdag 20 juni is in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort na een spannende internet stemming NRC correspondente en auteur Caroline de Gruyter winnaar geworden van de EBN EuroNederlander van het Jaar Award 2017. Caroline de Gruyter was een van de vijf ...

Onze Partners