De huidige staatssteunregels van de Europese Unie hebben een negatief effect op de Europese sociale huisvesting en zijn daarom aan vervanging toe. Dat zegt het EU Housing ...
Na een mooie zomer is het netwerk rond de City Deal Kennis Maken weer productief van start. Voor het eerst is het netwerk uit de tien betrokken kennissteden landelijk bijeengekomen in Utrecht om kennis te maken met elkaar en in gesprek te treden over de strategische agenda's die worden ...
Op donderdag 28 september is een delegatie vanuit de City Deal Kennis Maken op bezoek geweest bij de Vrije Universiteit Amsterdam om te praten over het invoeren van Community Service Learning (CSL) VU-breed. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2014 en vijf pilots in 2015 is de ...
Op initiatief van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen, kwam op 25 september een divers gezelschap van belanghebbenden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en grootstedelijke vraagstukken bijeen. Verschillende sprekers, waaronder Marja ...
Wethouder Piet Sleeking heeft op donderdag 28 oktober tijdens de landelijke bijeenkomst City Deal Klimaatadaptatie namens de gemeente Dordrecht de intentieverklaring Nature Based Solutions ondertekend. Nature Based Solutions (NBS) bieden een uitgelezen kans om klimaatbestendigheid te ...
In het kader van VerDuS SURF Pop Up zullen vier nieuwe kleine projecten van start gaan over coöperatief wonen, grondbeleid, duurzame burgerinitiatieven, en een tool voor multi-stakeholder businessmodellen. Onderzoekers konden in de call VerDuS SURF Pop Up ...
Er is in ons land een enorme behoefte aan woonruimte. Door aanhoudende huishoudens- groei moet de woningvoorraad tot 2025 met zo’n 600.000 woningen worden ...
Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat investeren in groen en blauw in de stad veel positieve effecten heeft. Nu is het zaak om deze ...
Op 15 september kwamen meer dan 60 vertegenwoordigers namens de tien ondertekende steden binnen de City Deal Kennis Maken op ambtelijk niveau bij elkaar in Utrecht. Ze gingen met elkaar in gesprek over de do's en don't binnen de City Deal. Het was een succesvolle eerste ontmoeting voor ...
Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio's op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het is ...

Onze Partners