Een veilige stedelijke digitale infrastructuur die goed beschikbaar is, toegankelijk en toekomstvast. Dat is waar Amsterdam en Eindhoven met elkaar de samenwerking opzoeken. En in spelregels die recht doen aan de nieuwe digitale ontwikkelingen. Eind januari sturen Kajsa ...
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken in de interdepartementale werkgroep ‘Agenda Stad’ samen aan kennisontwikkeling over de economie van stedelijke regio’s. Op het verzoek van deze werkgroep heeft ...
Ervaringen uitwisselen, leren, kennis maken met design en design-denken, ontmoeten, luisteren en samen werken met nieuwe instrumenten. Daarover ging het tijdens de werkconferentie van Agenda Stad op 27 oktober in Eindhoven. Zo’n 250 mensen deden mee en zij ...
De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Afgelopen 7 oktober kwamen ruim zestig vertegenwoordigers van steden, Rijk en ...
Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving en dit zal de komende decennia nog verder ...
Tijdens World Food Day kwam een veertigtal smaakmakers tezamen in de Rotterdamse Pauluskerk. Voor bezinning én voor de bestuurlijke brunch ‘Voedsel en de Stad’. 'Ons huidige ...
Hieronder de presentaties van de City Deal Inclusieve Stad van afgelopen 12 oktober: Plenaire presentatie Hans Weggemans
In de publicatie ‘Doen wat nodig is’ die vandaag is gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, Initiate en VNG, het G32-stedennetwerk en Platform31, staat de analyse van de casuïstiek en de contouren van de ...
Waarmee zijn stadsvernieuwers het meeste geholpen? Die vraag stond centraal in de Challenge Stad van de Toekomst die Kennisland van april 2015 tot april 2016 samen met Pakhuis de Zwijger organiseerde. De ervaringen en inzichten die werden opgedaan bij het uitvoeren van dit ...
Design in het stadslandschap van Valencia. Ciudad de las artes i ciencias. foto: Pieter Verbeek.
Hoewel ‘probing’ een onderzoeksmethode is uit de wereld van design, kan het ook gebruikt worden voor verkennend onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. In maart 2015 maakten ...

Onze Partners