Minister Blok (BZK) informeert de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in het kader van Europese Agenda Stad en over de voortgang van Agenda Stad. Bij de Kamerbrief horen twee bijlagen: een overzicht van City Deals in verkenning en het rapport Cities in Europe, Cities in ...
De campagne NL Next Level biedt een nieuw perspectief voor Nederland. Met een brede investeringsagenda die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen. Om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten we ...
Op 30 mei stuurde minister Plasterk de Tweede Kamer een brief, waarin hij de Europese Agenda Stad aanbiedt, zoals vastgesteld in het Pact van Amsterdam. Het Pact opent een nieuwe weg om Europese steden meer te betrekken bij de Europese besluitvorming teneinde de belangrijke uitdagingen waar ...
Steden zijn ambitieus bij het initiëren van verregaande innovatie. Denk daarbij aan het opzetten van living labs en proeftuinen. Het essay ‘De innovatieve stad’ ...
CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad. ...
Europese regelgeving heeft een grote invloed op het dagelijkse beleid van steden en regio’s. En hoe zorgvuldig die regelgeving ook is ontwikkeld, bij de uitvoering ervan treden onverwachte en soms zelfs ...
EU-ministers voor stedelijk beleid hebben vandaag in Amsterdam, onder voorzitterschap van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het Pact van Amsterdam aangenomen. ...
Op 10 maart 2016 ondertekenden de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, samen met het Rijk de City Deal Inclusieve Stad. De projectgroep van de ...
De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Als een (rechtse) burgemeester in Londen zich al inspant voor congestiebelasting, een Green Grid en Cycle Superhighways om zijn stad aantrekkelijk te houden, waarom zouden we ...
Nederland heeft weliswaar geen megastad, maar wel alle voordelen ervan. Dat stelde premier Mark Rutte in zijn toespraak op de Innovation Expo afgelopen 14 april. Door de steden te verbinden presenteren ze zich in het buitenland al als een en dezelfde stad. Samenwerken is cruciaal, ...

Onze Partners