Op donderdag 10 december organiseerde Challenge Stad van de Toekomst in Pakhuis de Zwijger voor alle aangesloten initiatieven een themamiddag over financiering. Het was de dag om in contact te komen met deskundigen en te ontdekken hoe andere initiatiefnemers jouw vraagstuk ...
Utrecht heeft de 'Healthy Urban Boost' hoog in het vaandel en wil graag een City Deal met de rijksoverheid sluiten op dit gebied. Bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt rekening gehouden met een gezond leefmilieu, vertelt Martin Mulder, programmadirecteur Stationsgebied.
Het stationsgebied rond Utrecht (Centrum-West) wil een icoon voor duurzame en gezonde
Zondag 29 november was er een uitzending over ons klimaat; zaak van politiek en burger, maar ook van de financiële wereld. Wat doen zij met jouw spaargeld en jouw pensioengeld?
Kort verslag van de Bootcamp van de Challenge Stad van de Toekomst.
Zwolle heeft een unieke ligging in Nederland, met wateraanvoer vanaf het oosten en zuiden en een directe open verbinding met het IJsselmeer. Zwolle is kwetsbaar voor veranderingen in het watersysteem en heeft daarom klimaatadaptatie hoog in het vaandel staan. Anne Vrouwe, adviseur op het gebied ...
Op 14 oktober vond het Innovatieberaad plaats, in het kader van de Innovatie-estafette. Het vond plaats op de RDM Campus, op het terrein van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). SmartPort-directeur Michiel Jak vertelt over de noodzaak van een aantal ingrijpende veranderingen ...
Zef Hemel is houder van de Wibautleerstoel, professor stedelijke en regionale planning. Hij richtte Volksvlijt op, een platform voor de open stad van de toekomst.
De Amerikaanse ontwerper en architect Neri Oxman maakt architectonische ontwerpen die hun basis vinden in de natuur. Haar werk is te zien in verschillende musea zoals het MoMA en Centre Pompidou. Ze leidt ook wetenschappelijk onderzoek naar digitale fabricagetechnogie die kan anticiperen op de ...
De slimme snelweg werkt met wegmarkering die overdag oplaadt en die 's nachts licht geeft, afhankelijk van de omstandigheid. Hierbij zijn geen straatlantaarns nodig.

Onze Partners