Workshop “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad”

Enschede
08 maart
11:00 - 16:30

Hoe kan je ervoor zorgen dat studenten en burgers actief betrokken worden bij maatschappelijke opgaven in de stad? En hoe kunnen de inwoners samen hun stad tot een slimme stad maken

In Enschede werken de studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en de Universiteit Twente samen met de gemeente en andere partners in de stad aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Ze werken in gemengde teams, en worden getraind in het toepassen van de design thinking methode, zodat zij leren door de bril van een ontwerper naar maatschappelijke vraagstukken te kijken.

De studenten betrekken burgers en andere belanghebbenden bij het in kaart brengen van de opgaven. Vervolgens ontwerpen en ontwikkelen zij met hen oplossingsrichtingen die ter plaatse worden getest. Op deze wijze ontstaat een win-win situatie voor zowel de studenten als de burgers in de stad. Maatschappelijke opgaven worden op een onorthodoxe en breed gedragen wijze aangepakt en studenten doen nieuwe vaardigheden op en voelen zich meer verbonden met de stad.

Design Thinking speelt een speciale rol in deze aanpak. In het programma wordt deze aanpak toegelicht door directeur Frank Kresin van het DesignLab van de UT. Vervolgens gaan we op basis van deze methodiek zelf in groepen aan de slag om stappen te maken in ieders eigen plannen.

Het programma voor donderdag 08 maart 2018 is als volgt:

 • 11:00 ontvangst bij het Design Lab
 • 11:30 start bijeenkomst, opening
 • 11:40 studenten vertellen over het Enschede Lab
 • – koffiepauze –
 • 12:10 Inspiratielezing: Arjen van Liere – Niet “waar je tegenaan loopt”, maar “wat kun je nog meer?”
 • 12:30 Uitleg design thinking aanpak, met onder andere ervaringen vanuit Waag Society in Amsterdam
 • 13:00 Uitreiken format aan alle aanwezigen: ‘waar loop jij nou tegenaan?’
 • LUNCH – info stands met mensen vanuit gemeente en studenten aanwezig die kunnen vertellen over de opstart en de hick-ups.
  Tijdens de lunchbreak – waar loop jij nou tegenaan? specificeren
  Tijdens de lunchbreak – clusteren van vraagstukken
 • 14:00 Start workshop in verschillende teams
 • 16:00 Terugkoppeling uitkomsten uit de diverse teams
 • 16:20 Wrap up
 • 16:30 Borrel

Meedoen? Meld u aan bij Marcia Clifford van de Universiteit Twente.

Onze Partners