in uitvoering

Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie

In deze deal wordt gewerkt aan nieuwe allianties en business cases om binnenstedelijk bouwen een impuls te geven. Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote, en immer groeiende, behoefte aan woningen in de steden van de Zuidelijke Randstad.

Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig. Dit doel kan alleen maar gerealiseerd worden via nieuwe vormen van aanpak en samenwerking. Daarom is er anderhalf jaar intensief samengewerkt in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om stedelijk wonen te stimuleren door beleggers, ontwikkelaars, corporaties, bouwende ondernemers, kennis- en maatschappelijke instellingen, steden, provincie, Rijk en andere partijen in de Zuidelijke Randstad.

Betrokken partijen: de gemeenten van de Zuidvleugel en de ministeries van BZK en I&M.  Partners: Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoed Belang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank.

Lees de hele tekst die is gepubliceerd in de Staatscourant.

Onze Partners