11 dec
Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen ...
18 jan
De concentratie van kwetsbare groepen lijkt in kwetsbare wijken toe te nemen. Veel gemeenten, corporaties en burgers uiten hierover hun zorgen. De urgentie groeit, maar de meest effectieve ...
29 jan
In stedelijke regio’s gebeurt het: economische groei, werkgelegenheid en innovatie concentreren zich hier. Toch gebeurt er in de ene regio meer ...
20 jun
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018 vindt WeMakeThe.City plaats. Het vijfdaagse festival dat de stad beter maakt. Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek ...

Onze Partners