29 jan
In stedelijke regio’s gebeurt het: economische groei, werkgelegenheid en innovatie concentreren zich hier. Toch gebeurt er in de ene regio meer ...
01 feb
Gemeenten en provincies moeten de energietransitie ruimtelijk faciliteren op basis van een brede visie. Maar hoe precies, en met wie? Daarover gaat het ROm-werkseminar ‘Regie bij ...
07 feb
Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, ...
22 feb
Op de Dag van de Stad op 30 oktober 2017 gingen het ministerie van BZK, G32, ...
08 mrt
Hoe kan je ervoor zorgen dat studenten en burgers actief betrokken worden bij maatschappelijke opgaven in de stad? En hoe kunnen de inwoners samen hun stad tot een slimme stad ...
20 jun
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018 vindt WeMakeThe.City plaats. Het vijfdaagse festival dat de stad beter maakt. Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek ...

Onze Partners