Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen

Het partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen (Inclusion of Migrants and Refugees) heeft als doel de integratie van inkomende migranten en vluchtelingen (buiten de EU) te bevorderen. Dit raakt aan huisvesting, integratie, voorziening van publieke diensten, sociale inclusie, onderwijs en arbeidsmarktmaatregelen.

Meer informatie over dit partnerschap (Engelstalig): https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees.

Amsterdam (NL) en DG HOME (EC) zijn de coördinatoren van het partnerschap, dat in het voorjaar van 2016 van start is gegaan.

Participanten van het partnerschap:

deelnemers-migratie

Onze Partners