Actueel

  • Ons voedselsysteem staat voor een grote opgave. Voldoende gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel moet beschikbaar en toegankelijk worden voor iedereen. Vandaag komen de meest invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld bij elkaar op de eerste Nationale Voedseltop ...
  • Ik ben er van overtuigd dat innovatiekracht in steden ontstaat en niet in politiek Den Haag. Kijk maar ...
  • Ferdi Licher is Directeur Bouwen en Energie at Ministerie BZK en al langere tijd betrokken bij het VerDuS-kennisinitiatief vanuit BZK. Hij is een van de sprekers tijdens het VerDuS-congres op 6 oktober. Thema is hoe innovaties in het stedelijk gebied een stap verder gebracht kunnen ...
  • Jeroen Slot is Hoofd Onderzoek, Dienst Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Amsterdam. Hij is onder meer betrokken bij het onderzoeksproject Interethnic Coexistence In European Cities (JPI Urban Europe). Hij is een van de sprekers tijdens het ...
  • Je ziet niet zoveel wijken in Nederland grootschalig vernieuwd worden, zoals dat tien jaar geleden overal gebeurde. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te voeren (crisis, tekort aan betaalbare woningen, verhuurderheffing van 1,7 miljard, terughoudendheid met investeringen, ...
  • Stedelijke innovatie is een van mijn onderzoekslijnen. Ik benader dit vanuit een transitieperspectief. Huidige manieren van stedelijk leven, wonen, verplaatsen et cetera zijn op termijn niet duurzaam. De footprint van steden is vele malen hoger dan hun eigen oppervlakte. Voor ...
  • Flexibiliteit, meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en duiden wat gaande is in de maatschappij. Dat zijn de punten die wat mij betreft hoog op de agenda van Bouwstenen voor Sociaal moeten staan. Grote maatschappelijke vragen kunnen ...
  • Aan het winkeloppervlak zijn de afgelopen tien jaar meer dan vier miljoen nieuwe vierkante meters toegevoegd. Tegelijkertijd is de leegstand van winkels opgelopen tot ruim 9 procent. Is er gebouwd voor leegstand? Uit mijn onderzoek naar de (her)ontwikkeling van de stadscentra van vier new ...
  • Concurrentie tussen steden is van alle tijden. Menige stad zet zich als ‘smart city’ in de etalage. Het is onderwerp voor menig oploopje of symposium. Toch blijft de vraag wat steden slim(mer) maakt en of concurreren op slimheid wel zo verstandig is. Slimme steden krijgen door technologische ...
  • Kan zoiets abstracts als een ‘stad’ gelukkig zijn? Of enigszins gelukkig worden? En als je een stad gelukkig kan maken, wat maakt een stad dan gelukkig? En bestaat er een uitgebluste stad? En hoe wakker je het vuur weer aan? Wat ik laatst in een managementboek las is dat mensen die positieve ...