Actueel

  • Een flexibel budget geeft sociaal werkers veel ruimte en de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Daardoor kunenen mensen beter geholpen worden, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat de City Deal Inclusieve Stad evalueerde. In de City Deal hebben Eindhoven, ...
  • De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft een essay geschreven over de City Deals van Agenda Stad. Bij de transitieopgaven waar deze deals over gaan vindt samenwerking plaats op allerlei schaalniveaus: van nationaal, regionaal en lokaal tot internationaal. De grootste ...
  • Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen voor de tweede keer dit jaar aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma SURF, dat deel ...
  • Saniye Çelik start in september als lector Diversiteit bij Hogeschool Leiden. Zij gaat aan de slag met de thema’s diversiteit en inclusie en hoe (toekomstige) HRM-professionals met deze thema’s omgaan in de beroepspraktijk. Samen met docentonderzoekers doet zij onderzoek naar ‘leren en ...
  • Afgelopen 6 april kwamen de SURF-onderzoekers van de zeven nieuwe ENSUF-projecten, de drie nieuwe Pop Up-projecten (ronde 2016) en enkele andere experts bij elkaar voor een korte, nadere kennismaking in Utrecht. Opvallende rode draad: de actieve burger in de stad komt steeds duidelijker ...
  • Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future). Met dit ...
  • Sinds 2002 is URBACT een programma voor Europese Territoriale Samenwerking. Dit programma maakt het mogelijk voor steden om te netwerken, van elkaar te leren en de interne capaciteit te vergroten om geïntegreerd stedelijk beleid te ontwikkelen. Recentelijk heeft URBACT de ...
  • Een nieuwe stedelijke agenda is nodig om de transformerende kracht van steden te ontsluiten. Dat is wat het nieuwe World Cities Report 2016, Urbanization and Development: Emerging Futures voor duurzame stedelijke ontwikkeling van ...
  • Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) heeft de tweede call voor Stimulus projecten geopend. Doel van deze projecten is om nieuwe en bestaande AMS Institute partners te ondersteunen bij ...
  • Telos, kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg, heeft de duurzaamheidsprestaties van Europese en Nederlandse steden in beeld gebracht. Het onderzoek is gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het levert niet ...