Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de ...
Bij hitte kunnen de temperaturen in steden maar liefst 5 tot 10 graden warmer zijn dan op het omliggende platteland. Wat doet Nederland eigenlijk aan hittestress? Staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM lichtte de Tweede Kamer in via een
Op verzoek van onder meer OECD en onze Duitse collega’s in Essen heeft de projectgroep van de City Deal een Engelse vertaling gemaakt van de tekst van de City Deal.
De Urban Futures Studio heeft het essay “Learning with Cities, Learning for Cities: The Golden Opportunity of the Urban Agenda for the ...
Het European Urban Knowledge Network (EUKN) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport opgesteld over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad ...
Op 19 mei heeft de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren de Rapportage City Deal Warm Welkom Talent in ontvangst genomen. De rapportage bevat aanbevelingen ...
Dit onderzoek, dat EUKN in  opdracht van het Duitse ministerie verantwoordelijk voor stedelijke zaken uitgevoerd heeft,is een soort evaluatie van het Leipzig Charter, dat dit jaar 10 jaar geleden onder Duits EU-voorzitterschap werd goedgekeurd. Het Leipzig Charter is een ...
Verbouwing van het Stationsgebied Utrecht. Foto: Flickr Creative Commons/Franklin Heijnen.
Het onderzoek ‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit is uitgevoerd door de afdeling Urban Development Management van de TU Delft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de City Deal ...
Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de leefomgeving van steeds meer inwoners duurzaam, economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden. Die uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en logistiek, demografie en welvaart ...
Het Pact van Amsterdam, waarin de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU, UAEU) is vastgelegd, is verschenen in het Portugees. Na Engels, Frans en Duits is dit de vierde taal waarin het Pact beschikbaar is. Alle versies zijn te downloaden op de website van de UAEU:

Onze Partners