De Urban Futures Studio heeft het essay “Learning with Cities, Learning for Cities: The Golden Opportunity of the Urban Agenda for the ...
Het European Urban Knowledge Network (EUKN) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport opgesteld over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad ...
Op 19 mei heeft de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren de Rapportage City Deal Warm Welkom Talent in ontvangst genomen. De rapportage bevat aanbevelingen ...
Dit onderzoek, dat EUKN in  opdracht van het Duitse ministerie verantwoordelijk voor stedelijke zaken uitgevoerd heeft,is een soort evaluatie van het Leipzig Charter, dat dit jaar 10 jaar geleden onder Duits EU-voorzitterschap werd goedgekeurd. Het Leipzig Charter is een ...
Verbouwing van het Stationsgebied Utrecht. Foto: Flickr Creative Commons/Franklin Heijnen.
Het onderzoek ‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit is uitgevoerd door de afdeling Urban Development Management van de TU Delft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de City Deal ...
Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de leefomgeving van steeds meer inwoners duurzaam, economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden. Die uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en logistiek, demografie en welvaart ...
Het Pact van Amsterdam, waarin de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU, UAEU) is vastgelegd, is verschenen in het Portugees. Na Engels, Frans en Duits is dit de vierde taal waarin het Pact beschikbaar is. Alle versies zijn te downloaden op de website van de UAEU:
Op 30 en 31 mei zijn deelnemers van de City Deal Kennis Maken op studiereis naar het Duitse Essen geweest. De reis werd georganiseerd door het ministerie van OCW vanuit het thema verbinding met de samenleving, en daarbinnen ook de City Deal
Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de ...
Er is in Nederland een gat tussen de kennis op universiteiten en hogescholen en wat daarvan wordt toegepast in de praktijk. De kloof heeft verschillende oorzaken: kennisinstellingen keren zich te vaak af van de maatschappelijke vraagstukken in de stad, de politiek is onvoldoende in ...

Onze Partners