De City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad richt zich op zeven thema's. Het gaat om kwetsbare personen, zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben ondersteuning nodig op het gebied van veiligheid en zorg, ...
Bekijk de film over de City Deal voor Veiligheid in de Stad, inclusief een aantal pilotprojecten in verschillende steden: https://youtu.be/IqJenbat9fE
In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te ...
Donderdag 27 oktober tekenden vier ministers de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’, samen met onder andere de provincie Noord-Brabant en burgemeester & wethouders van vijf grote zuidelijke gemeentes. Hiermee zeggen de partijen officieel toe zich hard te gaan maken voor ...
De film Agenda Stad, vertoond op de Werkconferentie Agenda Stad 2016 op 27 oktober in Eindhoven.
Op woensdag 12 oktober 2016 organiseerde de projectgroep van City Deal Inclusieve Stad samen met programma Initiate (VNG), Platform31 en het G32-Stedennetwerk een 

Onze Partners