Actueel

  • Ferdi Licher, directeur Kennis en Verkenningen bij BZK, is als programmadirecteur verantwoordelijk voor de Europese Urban Agenda. "Steden zijn motoren van economische groei, broedplaatsen voor innovatie en belangrijk bij het behalen van de EU 2020doelstellingen. Dit economisch en ...
  • “De tijd dat de overheid bepaalt wat er in de stad gebeurt is echt passé”, zegt Marco Florijn, directeur Seastarters en lid van zowel de denktank als de
  • Dat zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). "De stad is de plek waar steeds meer mensen naar toe trekken, de stad is de economische motor van dit land." Agenda Stad heeft de ambitie om die potentie nog beter te benutten, want uit cijfers blijkt ...
  • De invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2018 is een van de grootste wetgevingsoperaties in de Nederlandse geschiedenis. Met 26 wetten, 4700 artikelen, 120 Algemene ...
  • Stedelingen veranderen in gedrag en ook de distributie van goederen in de stad verandert. "Deze zal steeds kleinschaliger en frequenter worden en de druk op de infrastructuur in de stad neemt toe", zegt Walther Ploos van Amstel, lector city ...
  • Het bruist in steden, getuige de vele stadslabs, burgertoppen en (inter)nationale publicaties over de stad. De stad als concentratie van productiviteit en (sociale) innovatie biedt grote kansen. Tegelijkertijd blijft de stad een plek waar zich grote uitdagingen manifesteren op bijvoorbeeld het ...