Actueel

  • De steden zijn de motor van onze economie. Dat blijkt maar weer uit het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat gisteren werd gepresenteerd. De economie doet het er goed, de productiviteit is hoog, bedrijven concurreren om goede arbeidskrachten en de lonen liggen er hoger ...
  • Sinds vorig jaar vormen Rotterdam, Den Haag en 21 kleinere, omliggende gemeenten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Gezamenlijk willen zij de economie van de gehele regio versterken en daarmee meer werkgelegenheid en welzijn creëren. De OESO constateert dat er duidelijke ...
  • Van kleinschalige initiatieven die buurten mooier gaan maken, slimme fietssystemen tot zelfrijzende auto’s. De komende vier jaar gaan consortia van wetenschappelijke onderzoekers en praktijkpartijen werken aan maatschappelijk thema's in stedelijke regio's. Dat doen ze in het kader ...