Hoe kan een stad economisch succesvol zijn en tegelijkertijd leefbaar, een fijne plek om te wonen? Hoe houden we welvaart en welzijn met elkaar in balans? En van wie is de stad? Allemaal vragen die centraal staan in het deelcongres De Welvarende Stad op de Dag van de Stad op 29 oktober. ...
Nederland staat voor een enorme opgave met de verstedelijking. Met name in de steden groeit de vraag naar woningen. Op de Dag van de Stad gaat Jop Fackeldey, Gedeputeerde Provincie Flevoland en voorzitter Programma Stedelijke Transformatie in gesprek met medebestuurders van zowel overheden als ...
Meer bewegen, gezonder eten: het recept voor een lang en gelukkig leven. Maar hoe doe je dat in een stad die steeds voller wordt? En hoe stimuleer je gezond eten in een omgeving waarin verleidingen van fast food letterlijk om de hoek liggen? ‘Kortom, hoe richt je de stad zo in dat ...
Robin Berg is met zijn bedrijf We Drive Solar een van de initiatiefnemers van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit in de gebouwde omgeving. In de City Deal realiseren Den Haag, Amersfoort, Apeldoorn, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amsterdam samen met ontwikkelaars, investeerders en ...
Op de Pendrecht Universiteit in Rotterdam geven bewoners college aan medewerkers van onder andere de gemeente en ...
Accrediteren komt van het Latijnse ‘ad credere’. Dat betekent zoveel als ‘om te geloven’. Accrediteren gaat dus over het geloof stellen in iets of iemand. Het is een vorm van geformaliseerd vertrouwen. In Nederland is het vertrouwen in de kwaliteit van het hoger ...
Afgelopen maandag trapte de Universiteit van Amsterdam haar academisch jaar af met het thema “Verbinding met de stad”. De universiteit is onlosmakelijk verbonden aan haar stedelijke omgeving, benadrukte collegevoorzitter Geert ten Dam. De afstand die is ontstaan ...
Op donderdag 5 juli kwamen de deelnemers aan de City Deal Zorg voor Veiligheid bijeen voor een leerkring over gegevensdeling en privacy. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de AVG en de Uitvoeringswet en de consequenties hiervan voor de pilots in de City Deal. Léon Sonnenschein en Eric ...
Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met onderzoekers, lectoren en programmaleiders van projecten waarbij er strategisch wordt samengewerkt tussen kennisinstellingen en gemeenten. Hoe worden samenwerkingsverbanden vormgegeven? Wat werkt? En wat is de meerwaarde van zulke samenwerkingen? ...
Naoual Loiazizi vertegenwoordigt als beleidsadviseur Duurzame Stad de gemeente Dordrecht in de City Deal Circulaire Stad. Op woensdag 20 juni 2018 lichtte ze de City Deal toe tegenover een breed publiek van internationale ...

Onze Partners