Op de Pendrecht Universiteit in Rotterdam geven bewoners college aan medewerkers van onder andere de gemeente en ...
Accrediteren komt van het Latijnse ‘ad credere’. Dat betekent zoveel als ‘om te geloven’. Accrediteren gaat dus over het geloof stellen in iets of iemand. Het is een vorm van geformaliseerd vertrouwen. In Nederland is het vertrouwen in de kwaliteit van het hoger ...
Afgelopen maandag trapte de Universiteit van Amsterdam haar academisch jaar af met het thema “Verbinding met de stad”. De universiteit is onlosmakelijk verbonden aan haar stedelijke omgeving, benadrukte collegevoorzitter Geert ten Dam. De afstand die is ontstaan ...
Op donderdag 5 juli kwamen de deelnemers aan de City Deal Zorg voor Veiligheid bijeen voor een leerkring over gegevensdeling en privacy. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de AVG en de Uitvoeringswet en de consequenties hiervan voor de pilots in de City Deal. Léon Sonnenschein en Eric ...
Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met onderzoekers, lectoren en programmaleiders van projecten waarbij er strategisch wordt samengewerkt tussen kennisinstellingen en gemeenten. Hoe worden samenwerkingsverbanden vormgegeven? Wat werkt? En wat is de meerwaarde van zulke samenwerkingen? ...
Naoual Loiazizi vertegenwoordigt als beleidsadviseur Duurzame Stad de gemeente Dordrecht in de City Deal Circulaire Stad. Op woensdag 20 juni 2018 lichtte ze de City Deal toe tegenover een breed publiek van internationale ...
Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met docenten, onderzoekers en programmaleiders van projecten waarbij studenten een brug slaan met de samenleving of het bedrijfsleven. Hoe ziet de rol van studenten eruit in deze projecten? Hoe wordt het onderwijs ...
“Met de Urban Agenda for the EU heeft de Europese Unie goud in handen, maar beleidsmakers kunnen het potentieel van het nieuwe initiatief nog veel beter benutten door meer in te zetten op experimenteren”, dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘
Jonas Onland is programmamanager Digitale Transformatie en Urban Agenda bij de gemeente Eindhoven. Namens de gemeente neemt hij deel aan het European Partnership Digital Transition, dat wordt gecoördineerd door Estland, de Finse stad Oulu en Sofia (Bulgarije). “Het doel van ...
Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met een aantal trekkers van fysieke (en soms virtuele) rijke leeromgevingen in verschillende steden. Hoe verbinden zij kennisinstellingen met de stad? Wat is daarvoor nodig? Lees de interviews: Ga de stad in! De zeven lessen van stedelijke ...

Onze Partners