Actueel

  • De enorme bouwopgave dwingt gemeenten tot het maken van lastige keuzes: ga je binnen of buiten de stad bouwen? Ofwel: ga je de hoogte of het groen in? En wat betekent dit voor de leefbaarheid? Tijdens de Dag van de Stad werd hierover heftig gedebatteerd onder leiding van Roderik van ...
  • Van armoede, duurzaamheid tot sociaal ondernemerschap. In Tilburg hebben de gemeente, Fontys Hogescholen en Tilburg University hun kennis en expertise gebundeld om lokale maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Op de landelijke Kennisdelingsdag in Den Bosch trof het kernteam van de ...
  • Dit jaar is ook Breda gestart met de City Deal Kennis Maken. Op initiatief van een van de partners, Avans Hogeschool, is gestart met het Urban Living Lab. Daarin gaan studenten, docenten en onderzoekers samen met de gemeente Breda, ondernemers en bewoners onderzoek doen naar de toekomst ...
  • Net als in andere steden staat ook in Amsterdam de bibliotheek onder druk door dalende bezoekersaantallen en bezuinigingen. Maar ook de bieb is een kennisinstelling, dus waarom zou het hoger onderwijs deze uit solidariteit niet helpen overeind te houden? Of uit welbegrepen eigenbelang? ...
  • Onderzoeker Sue-Yen Tjong Tjin Tai is voor het Rathenau Instituut bezig met een verkenning naar kennissamenwerking tussen overheid en kennisinstellingen. Op de kennisdelingsdag van de City Deal in Den Bosch deelde ze de eerste bevindingen. ‘Overheden mobiliseren kennisinstellingen om de ...
  • Hoe bereid je de stad voor op een verdubbeling van het aantal toeristen? Hoe maak je van een businesspark met kantorenleegstand en verouderd vastgoed een plek waar het goed toeven is? In het Ontwerpatelier op de Dag van de Stad schuiven professionals uit alle steden en uit alle ...
  • Duurzaam en enjoyable mobiliteit in de stad. Om dat op de Dag van de Stad te laten zien heeft het ministerie van BZK een aantal bekende mensen gevraagd op de fiets of te voet te komen naar het evenement. Een van hen is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en ...
  • Winy Maas is architect en urbanist. Hij geniet internationale bekendheid door toonaangevende ontwerpen zoals het televisiecentrum Villa VPRO, de Silodam in Amsterdam en de Markthal in Rotterdam. Op de Dag van de Stad geeft hij een inspirerende ...
  • Op 28 oktober vindt in Den Haag voor de derde keer de Dag van de Stad plaats. Hoe was het op de vorige edities? Britt Hulsbosch was er vorig jaar bij in Amersfoort, toen ze als stagiair werkte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat was je rol vorig jaar op de ...
  • Burgemeester Jos Wienen durfde op te treden tegen de ondermijnende criminaliteit in zijn stad Haarlem, maar betaalde daar een prijs voor. Vorig jaar september werd hij na ernstige bedreigingen streng beveiligd. Nu de dreiging is afgenomen deelt hij zijn ervaringen op de Dag van de Stad. ...