Actueel

  • Filosofen agenderen de stad. Filosofie leent zich om ontwikkelingen vanuit een bredere blik te bekijken, of  vanuit een andere hoek. De komende weken publiceren Ruimtevolk, Platform31, Filosofie Magazine en Agenda Stad een nieuwe reeks van vijf filosofische essays over de stad. In dit ...
  • Filosofen agenderen de stad. Filosofie leent zich om ontwikkelingen vanuit een bredere blik te bekijken, of  vanuit een andere hoek. Eerder dit jaar publiceerden Ruimtevolk, Platform31, Filosofie Magazine en AgendaStad.nl vijf filosofische essays over de stad. Hans Peter Benschop, directeur ...
  • Dat er meer aandacht komt voor de centrale rol van steden in de economie is een goede zaak. Veel van de economische ontwikkeling vindt inderdaad in steden plaats en als we op wereldschaal kijken naar de ongekende urbanisatie leidt het weinig twijfel dat steden voor veel mensen meer ...
  • Laten we het even in perspectief zien. Na de oorlog kregen de Nederlandse steden het moeilijk. Er was een gebrek aan ruimte. En op een gegeven moment trokken de mensen massaal naar buiten. Naar de groeikernen en naar allerlei kleine kernen op het platteland. Het was een onnatuurlijke beweging. ...
  • Lege winkelpanden zijn funest voor de sfeer op straat. Deskundigen hebben het niet voor niets over ‘rotte kiezen’, ‘dode ogen’ of ‘zwarte gaten’ – het leven is eruit, wat blijft is een troosteloze aanblik. Voor een kwart van de consumenten is een winkelomgeving met veel leegstand zelfs een ...
  • Door klimaatverandering krijgen steden vaker te maken met extreem hoge temperaturen, die tot extra hittestress en zelfs tot sterfgevallen kunnen leiden. Na een aantal hittegolven vroeg de gemeente Arnhem zich af hoe de stad ook op gebied van hitte klimaatbestendiger kon worden en wat dat voor ...
  • Groeiende sociaaleconomische verschillen en de ruimtelijke expressie daarvan roepen de vraag op wat het perspectief is van de middenklasse en de middelgrote stad. In de dynamiek van toenemende aandacht voor groeiende verschillen in de samenleving organiseert Ruimtevolk een gesprek met ...
  • Toegegeven, wetenschappelijke presentaties zijn soms slaapverwekkend. Afgelopen woensdag had ik daar echter geen enkele last van. Harvardhoogleraar Raj Chetty hield in Cambridge de jaarlijkse Marshall Lecture. Zijn betoog hield mij nagelvast aan mijn stoel gekluisterd. Ik sta daarin niet ...
  • Na de recente sociale transities zie ik een dringende noodzaak voor een transitie in het fysieke en economische domein. Het Rijk en de steden hebben elkaar nodig om de Nederlandse economie aan het draaien te krijgen. Op 5 februari riep ik daarom tijdens de derde Bestuurlijke G32-netwerkdag het ...
  • Hoe het concept van 'de kringloop' in de polder van Biesland leidde tot een landschap met biodiversiteit, ruimte voor waterberging en burgerbetrokkenheid. Achter de Delftse IKEA ligt een bijzonder gebied. Bijna hadden er huizen gestaan en er was ook nog sprake van dat er een recreatiebos zou ...