Actueel

  • Het versterken van binnensteden staat hoog op de agenda. Uit een quick scan onder de G32 die ik samen met Herbert ter Beek van BEA heb gedaan, ontstaat een positief beeld. Veel steden hebben of werken aan een uitnodigende integrale visie op binnensteden. Er wordt ...
  • Agenda Stad heeft vijf vooraanstaande auteurs gevraagd om een filosofisch essay te schrijven over de ontwikkeling van onze steden. Hieronder ...
  • Zeventien was ik toen ik in een binnenland van Brazilië rondliep door een stad die nooit was gebouwd, maar waar wel een begin was gemaakt met de aanleg van straten en pleinen. De middagzon, de schaduwloze struiken, en een stilte zo stil dat je helemaal terug kon luisteren naar het begin: ...
  • Onder ruimtelijke professionals blijft de discussie over de circulaire stad weinig meer dan een technische discussie in het luchtledige. Willen we daadwerkelijk op verkenning gaan naar mooie duurzame perspectieven voor de stad, dan moet dat hand in hand met stadsbewoners. Al jaren vraag ik ...
  • De stad staat hoog op de agenda. Maar ook het platteland staat volop in de belangstelling. Terecht, want de kracht van ons land zit in de combinatie van beiden. Nederland kent een uniek polycentrisch stedenlandschap gecombineerd met een bereikbaar en aantrekkelijk platteland. Wie groen, rust en ...
  • Vorige week kwam ik deze cartoon tegen. De boodschap is duidelijk. Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. En om verandering mogelijk te maken, moeten mensen zich aanpassen.
  • ‘Green is life’, maar is ‘life ook green’? Zo luidde de prikkelende inleiding van landschapsarchitect Niek Roozen. Hij was één van de inleiders op TedXZwolle op 28 januari. Roozen heeft onderzocht wat groen doet voor steden. Groen brengt leven in grote metropolen, is een van de conclusies. ...
  • Agenda Stad organiseert inspirerende gesprekken tussen stedenbouwers, belanghebbenden en beleidsmakers binnen steden. De inhoudelijke ambities van steden en stedennetwerken staan daarin centraal. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer leefbaarheid in de stad en een betere economische positie van ...
  • Zelfs al zullen in de toekomst in Nederland sommige steden krimpen, de verstedelijking zal ook in ons land steeds verder doorzetten. Verstedelijking is niet alleen een kwantitatief verschijnsel, maar ook een kwalitatief. Je woont in een stad als je je ...
  • Technologie transformeert de stad tot smart city. Maar de 'techno-utopische beloftes' zetten de deur ook vaak open voor een verdergaande rol van private bedrijven in de inrichting van de publieke ruimte en de vormgeving van het publieke. Willem Schinkel is bijzonder hoogleraar Sociologische ...