Actueel

  • De aanpak van de woningvoorraad in de krimpgebieden was lange tijd synoniem voor het ingrijpen van corporaties in de huurvoorraad. Inmiddels weten we dat de particuliere woningen een minstens even zo grote uitdaging vormen. De provincie Groningen en 12 Groningse gemeenten zochten met ...
  • Nederlandse wetenschappers trekken vier projecten binnen JPI Urban Europe. In de eerste ronde gaat dat over thema’s als zelforganisatie in ruimtelijke planprocessen, verduurzamen van het stedelijk vrachtvervoer, scenario’s voor het verbeteren van wijken en ...
  • Vanavond is in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst waarin oude en nieuwe spelers uit de vastgoedwereld vertellen over hun ervaringen in de vastgoedwereld destijds, maar ook wat er de afgelopen tien jaar is veranderd. Hoe gaan vastgoedontwikkelaars anno nu te werk? Wie zijn de succesvolle nieuwe ...
  • Stel je de Stad van de Toekomst eens voor. We wekken veel meer duurzame energie op dan wij nu voor mogelijk houden. Bedrijven, universiteiten, overheid en inwoners werken samen aan innovatieve oplossingen. Die innovatie zorgt voor economische groei en voor praktische verbeteringen. Via open ...
  • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht op maandag 9 februari een werkbezoek aan de gemeente Schiedam in het kader van ...
  • Stelt u zich een winkelgebied voor waar geen regels gelden. Welke regels zouden we dan minimaal willen afspreken? Kan meer verantwoordelijkheid voor het reilen en ...
  • Burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Burgerinitiatieven ontstaan vaak wanneer het bestaande aanbod niet ...
  • De rol en instrumenten van gemeenten om kantoren- en winkelleegstand te bestrijden stonden centraal tijdens de vierde (en laatste) bijeenkomst van de gelijknamige G32-leerkring op 20 en 21 januari in Breda en Dordrecht. In Breda werd de aanpak van winkelgebieden besproken, in Dordrecht de ...
  • SURF is een programma waarin kennisontwikkeling van steden centraal staat. Wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen werken samen in stedelijke regio's aan het verzamelen van kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het is een initiatief van ...
  • De wereld zal de komende decennia te maken krijgen met een groeiende schaarste van grondstoffen. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn dat we spaarzaam met het milieu moeten omgaan. Is het niet uit bescherming van onze aarde, dan is het wel om onze economie en samenleving te moderniseren en ...