Actueel

  • Hieronder de presentaties van de City Deal Inclusieve Stad van afgelopen 12 oktober: Plenaire presentatie Hans Weggemans
  • In de publicatie ‘Doen wat nodig is’ die vandaag is gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, Initiate en VNG, het G32-stedennetwerk en Platform31, staat de analyse van de casuïstiek en de contouren van de ...
  • Waarmee zijn stadsvernieuwers het meeste geholpen? Die vraag stond centraal in de Challenge Stad van de Toekomst die Kennisland van april 2015 tot april 2016 samen met Pakhuis de Zwijger organiseerde. De ervaringen en inzichten die werden opgedaan bij het uitvoeren van dit ...
  • Hoewel ‘probing’ een onderzoeksmethode is uit de wereld van design, kan het ook gebruikt worden voor verkennend onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. In maart 2015 maakten ...
  • Op 14 september 2016 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Balans van de Leefomgeving gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen. Het PBL brengt tweejaarlijks deze rapportage uit over de staat van milieu, natuur en ruimte in ons land. Daarnaast evalueert ...
  • Afgelopen 29 augustus kwamen in het stadhuis van Rotterdam dertig bestuurders, ondernemers en wetenschappers bijeen om onder leiding van burgemeester Aboutaleb te spreken over de rol van steden in economische transities. Hieronder volgt een korte weergave van de avond, het complete ...
  • Op 1 september heeft de City Deal Klimaatadaptatie haar werkplan voor 2016-2017 gepresenteerd. Het komende jaar staat in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren ...
  • In juni 2015 publiceerde Agenda Stad het online magazine De Stad van de Toekomst Besturen . Hierin komen vijf trends aan bod waar steden mee te maken krijgen. Via interviews geven stadsbestuurders een inkijk hoe ze met die ontwikkelingen ...
  • De Kamerbrief van Minister Blok (BZK) waarmee hij de Tweede Kamer zomer 2016 informeerde over recente ontwikkelingen in het kader van Europese Agenda Stad en over de voortgang van Agenda Stad. Bij de Kamerbrief horen twee bijlagen: een overzicht van City Deals in verkenning ...
  • De campagne NL Next Level biedt een nieuw perspectief voor Nederland. Met een brede investeringsagenda die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen. Om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten we ...