Actueel

  • Op 30 mei stuurde minister Plasterk de Tweede Kamer een brief, waarin hij de Europese Agenda Stad aanbiedt, zoals vastgesteld in het Pact van Amsterdam. Het Pact opent een nieuwe weg om Europese steden meer te betrekken bij de Europese besluitvorming teneinde de belangrijke uitdagingen waar ...
  • Steden zijn ambitieus bij het initiëren van verregaande innovatie. Denk daarbij aan het opzetten van living labs en proeftuinen. Het essay ‘De innovatieve stad’ ...
  • CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad. ...
  • Europese regelgeving heeft een grote invloed op het dagelijkse beleid van steden en regio’s. En hoe zorgvuldig die regelgeving ook is ontwikkeld, bij de uitvoering ervan treden onverwachte en soms zelfs ...
  • EU-ministers voor stedelijk beleid hebben vandaag in Amsterdam, onder voorzitterschap van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het Pact van Amsterdam aangenomen. ...
  • Op 10 maart 2016 ondertekenden de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, samen met het Rijk de City Deal Inclusieve Stad. De projectgroep van de ...
  • De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Als een (rechtse) burgemeester in Londen zich al inspant voor congestiebelasting, een Green Grid en Cycle Superhighways om zijn stad aantrekkelijk te houden, waarom zouden we ...
  • Nederland heeft weliswaar geen megastad, maar wel alle voordelen ervan. Dat stelde premier Mark Rutte in zijn toespraak op de Innovation Expo afgelopen 14 april. Door de steden te verbinden presenteren ze zich in het buitenland al als een en dezelfde stad. Samenwerken is cruciaal, ...
  • Nederland laat kansen onbenut om tot een sterkere economische groei te komen. Een goed openbaar bestuur kan daarin het verschil maken, letterlijk en figuurlijk. Daarvoor moet ze wel meer focussen op de inhoud, en vooral op de economische opgave. Dan pas kan worden gekeken welke ...
  • Telos, kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg, heeft de duurzaamheidsprestaties van Europese en Nederlandse steden in beeld gebracht. Het onderzoek is gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het levert niet ...