Europa staat voor grote uitdagingen. Hoe behoudt het zijn welvaartsniveau? Hoe versterkt het zijn concurrentiekracht? Hoe kom je tot een duurzame en innovatieve Europese samenleving? Een deel van het antwoord is de Europese Agenda Stad, één van de vier topprioriteiten die het ministerie ...
Rond het station in Utrecht zijn allerlei veranderingen gaande. “Nu we in de tweede fase zitten, willen we optimaal bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid van de mensen die hier komen. We geven de stad een ‘Healthy Urban Boost’ bij de verdere ontwikkeling van het stationsgebied”, ...
“Er gaan waarschijnlijk twee City Deals komen over de nieuwe economie. De ene gaat over welke nieuwe vaardigheden er nodig zijn (Next Century Skills) en de andere over investeringsprojecten voor de economie van de toekomst. (Roadmap Next Economy)”, zegt Janjoost Jullens, die betrokken is bij ...
“Zwolle moet rekening houden met wateroverlast omdat het in een delta ligt waar water van twee kanten komt. Tegelijkertijd willen we de recreatieve mogelijkheden optimaal benutten. De gemeente Zwolle wil een City Deal sluiten over klimaatadaptatie. Omdat klimaatverandering niet alleen een ...
“Er zijn meer manieren om de stad waterbestendig te maken dan alleen een dijk te verhogen. In Zwolle hebben we verschillende locaties in kaart gebracht die we kunnen aanpassen om beter om te gaan met water”, zegt Anne Vrouwe, werkzaam voor de gemeente Zwolle als adviseur op het gebied van ...
Nederland slimmer, duurzamer en leefbaarder maken. Dát is de wens van Maarten Camps, Secretaris Generaal bij het ministerie van Economische Zaken. In deze ambitie schuilt direct een enorme uitdaging. Want hoe kom je tot de juiste oplossingen om Nederland te laten functioneren als één grote, ...
“City Deals helpen om allerlei vraagstukken rondom stedelijke ontwikkeling in kaart te brengen, scherper te krijgen en te faciliteren”, zegt Karim Adarghal van de gemeente Den Haag. “Rondom het cluster The Hague Security Delta zou Den Haag graag een City Deal sluiten.” Karim Adarghal is ...
“We maken graag publieke gebouwen”, zegt Francine Houben, oprichter en creatief directeur van Mecanoo architecten in Delft. “Bibliotheken zijn de meest publieke gebouwen van dit moment, de kathedralen van onze tijd. Er zijn helaas veel misverstanden over bibliotheken. Het gaat al lang niet meer ...
“De bibliotheek heeft een enorm groot publiek bereik, is heel laagdrempelig en heeft meer te bieden dan alleen boeken”, zegt Francien van Bohemen, woordvoerder van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). De VOB heeft samen met een aantal andere partijen met Agenda Stad besproken hoe ...
In de Rotterdamse wijk Zomerhofkwartier, startte Frank Hilbrands in 2012 een bijzonder project: De Viltmannen. Rotterdam heeft de grootste schapenkudde van Nederland, maar er werd nauwelijks iets gedaan met de wol van die schapen. De Viltmannen verwerken deze wol in hoge kwaliteit vilten ...

Onze Partners