Het kabinet investeert 130 miljoen euro in Brainport Eindhoven. Met de bijdragen vanuit de regio erbij wordt zo voor 370 miljoen euro geïnvesteerd in een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met ...
Zicht op Rotterdam-Zuid. Foto: Flickr Creative Commons/ Frans Schouwenburg
Het kabinet investeert 130 miljoen euro in verbeteringen op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur in Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam wil dit bedrag met hulp van partners verdubbelen tot 260 miljoen euro. "Het kabinet draagt graag bij aan de ...
Het Europese partnerschap Klimaatadaptatie heeft een korte online enquete uitgezet om te inventariseren welke knelpunten Europese steden ervaren bij het ...
"Nu is het zaak om snelheid en schaal te maken", schrijven de negen steden die deelnemen aan de City Deal Circulaire Stad in hun brief aan Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Met de versnellingsbrief agendeert de City Deal, vooruitlopend op het AO over Circulaire Economie ...
Een flexibel budget geeft sociaal werkers veel ruimte en de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Daardoor kunenen mensen beter geholpen worden, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat de City Deal Inclusieve Stad evalueerde. In de City Deal hebben Eindhoven, ...
Op Europadecentraal.nl is een handig en inzichtelijk artikel verschenen waarin wordt ingegaan op de kansen voor Nederlandse gemeenten die een beroep willen doen op fondsenprogramma's en initiatieven zoals de Urban Innovatie Actions (UIA), voor cofinanciering van innovatieve stedelijke ...
Op 7 februari organiseerden Platform31 en de City Deal Circulaire Stad het seminar Circulaire Gebiedsontwikkeling in BlueCity in Rotterdam. Daarin stonden projecten van Platform31 en het College van Rijksadviseurs in Haarlemmermeer, Dordrecht en Apeldoorn centraal. De 200 aanwezigen lieten zich ...
Het economisch vakblad ESB schetst in een artikel dat vorige week verscheen een economisch kader dat het Rijk kan helpen kiezen uit de vele regionale projecten die om steun vragen, nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord meer nadruk legt op regionale vraagstukken. 'Bouwstenen voor een ...
[caption id="attachment_8803" align="alignright" width="200"]
Gezonde voeding is 'hot'. De vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel neemt toe. Steden kunnen hierop 'mee liften' door voedsel aan lokale agenda's te koppelen. Sterker nog, het kan een verbindend thema zijn in de collegeprogramma's die na de verkiezingen van maart ...

Onze Partners