Je ziet niet zoveel wijken in Nederland grootschalig vernieuwd worden, zoals dat tien jaar geleden overal gebeurde. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te voeren (crisis, tekort aan betaalbare woningen, verhuurderheffing van 1,7 miljard, terughoudendheid met investeringen, ...
Innovatief stadsgroen. Foto: Unsplash/Christos Barbalis.
Stedelijke innovatie is een van mijn onderzoekslijnen. Ik benader dit vanuit een transitieperspectief. Huidige manieren van stedelijk leven, wonen, verplaatsen et cetera zijn op termijn niet duurzaam. De footprint van steden is vele malen hoger dan hun eigen oppervlakte. Voor ...
Jantine Kriens tijdens de werkconferentie van Agenda Stad
Flexibiliteit, meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en duiden wat gaande is in de maatschappij. Dat zijn de punten die wat mij betreft hoog op de agenda van Bouwstenen voor Sociaal moeten staan. Grote maatschappelijke vragen kunnen ...
Aan het winkeloppervlak zijn de afgelopen tien jaar meer dan vier miljoen nieuwe vierkante meters toegevoegd. Tegelijkertijd is de leegstand van winkels opgelopen tot ruim 9 procent. Is er gebouwd voor leegstand? Uit mijn onderzoek naar de (her)ontwikkeling van de stadscentra van vier new ...
Concurrentie tussen steden is van alle tijden. Menige stad zet zich als ‘smart city’ in de etalage. Het is onderwerp voor menig oploopje of symposium. Toch blijft de vraag wat steden slim(mer) maakt en of concurreren op slimheid wel zo verstandig is. Slimme steden krijgen door technologische ...
Kan zoiets abstracts als een ‘stad’ gelukkig zijn? Of enigszins gelukkig worden? En als je een stad gelukkig kan maken, wat maakt een stad dan gelukkig? En bestaat er een uitgebluste stad? En hoe wakker je het vuur weer aan? Wat ik laatst in een managementboek las is dat mensen die positieve ...
Dat de stad van de toekomst een duurzame stad is, stond op 24 september niet ter discussie in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Wel hoe we zo’n stad kunnen realiseren. In Frankrijk is dit jaar een wet aangenomen waarin staat dat op daken van nieuwe commerciële gebouwen een deel ...
Het aantal inwoners in de grote steden neemt de laatste jaren toe. Toch is de conclusie dat de stad groeit door het bakfietsgezin te kort door de bocht. Mogelijk is dit een tijdelijke factor en trekken jonge gezinnen, nu de economie weer in de lift zit, toch uit de stad. Er zijn ook andere ...
Laatst fietste ik na vriendenbezoek op het platteland terug naar de stad. Het was een zonnige dag geweest. Ook al was het kort na middernacht, het buitengebied had dezelfde charme als overdag. Maar wat was het koud op de fiets! Pas toen ik de bebouwde kom binnenreed, kreeg ik het wat warmer. ...
Met hun kennisinstituten en jonge bevolking zijn universiteitssteden de plekken om nieuwe ontwikkelingen te testen en verder uit te werken. Kennissteden weten alleen nog niet goed hoe zij de kennis bij die instellingen kunnen aanboren voor de ontwikkeling van de ...

Onze Partners