Donderdagmiddag komt de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bijeen voor een hoorzitting over het onderwerp 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'. In vier blokken komen diverse experts aan het woord over o.a. het gedragsperspectief op voedselconsumptie, ...
In de NRC van 26 maart wordt aandacht besteed aan de problemen die de wijkteams die in 80 procent van de gemeenten actief zijn, kunnen ervaren doordat gemeenten nog vaak verschillende 'potjes' hebben voor jeugdzorg, ouderenzorg en werk. De onlangs afgeronde City Deal Inclusieve Stad, waarin ...
Masterstudenten Bouwkunde van de TU Delft bogen zich de afgelopen maanden over een stedenbouwkundig ontwerp voor 5.000 nieuwe woningen in Delft Zuid-West. De beste en meest originele ontwerpen worden van 26 maart tot 6 april geëxposeerd in het Huis van de Stad, het ...
raadszaal
De gemeenteraadsverkiezingen leiden tot nieuwe samenstellingen van het college, met daarin ook 'debuterende' wethouders. De City Deal Klimaatadaptatie wil deze wethouders een vliegende start geven en biedt hen bij de start van hun ambtsperiode een regionale masterclass ...
Het kabinet investeert 130 miljoen euro in Brainport Eindhoven. Met de bijdragen vanuit de regio erbij wordt zo voor 370 miljoen euro geïnvesteerd in een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met ...
Zicht op Rotterdam-Zuid. Foto: Flickr Creative Commons/ Frans Schouwenburg
Het kabinet investeert 130 miljoen euro in verbeteringen op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur in Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam wil dit bedrag met hulp van partners verdubbelen tot 260 miljoen euro. "Het kabinet draagt graag bij aan de ...
Het Europese partnerschap Klimaatadaptatie heeft een korte online enquete uitgezet om te inventariseren welke knelpunten Europese steden ervaren bij het ...
"Nu is het zaak om snelheid en schaal te maken", schrijven de negen steden die deelnemen aan de City Deal Circulaire Stad in hun brief aan Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Met de versnellingsbrief agendeert de City Deal, vooruitlopend op het AO over Circulaire Economie ...
Een flexibel budget geeft sociaal werkers veel ruimte en de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken en handelen. Daardoor kunenen mensen beter geholpen worden, aldus het Verwey-Jonker Instituut dat de City Deal Inclusieve Stad evalueerde. In de City Deal hebben Eindhoven, ...
Op Europadecentraal.nl is een handig en inzichtelijk artikel verschenen waarin wordt ingegaan op de kansen voor Nederlandse gemeenten die een beroep willen doen op fondsenprogramma's en initiatieven zoals de Urban Innovatie Actions (UIA), voor cofinanciering van innovatieve stedelijke ...

Onze Partners