In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te ...
Donderdag 27 oktober tekenden vier ministers de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’, samen met onder andere de provincie Noord-Brabant en burgemeester & wethouders van vijf grote zuidelijke gemeentes. Hiermee zeggen de partijen officieel toe zich hard te gaan maken voor ...
De film Agenda Stad, vertoond op de Werkconferentie Agenda Stad 2016 op 27 oktober in Eindhoven.
Op woensdag 12 oktober 2016 organiseerde de projectgroep van City Deal Inclusieve Stad samen met programma Initiate (VNG), Platform31 en het G32-Stedennetwerk een 
Op 6 oktober kwamen de ambtenaren van 12 gemeenten en 4 ministeries voor de tweede keer bij elkaar op een heisessie om te werken aan de inhoud van de tekst van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda.
Het projectteam van de City Deal Inclusieve Stad is met een camera op pad gegaan langs een vijftal sociaal werkers in buurtteams in de betrokken steden. Doel van Inclusieve Stad is om ondersteuning aan mensen met problemen op meerdere gebieden te verbeteren en tegelijkertijd de maatschappelijke ...

Onze Partners