Je bent programmaleider van het Akkoord van Groningen. Wat houdt zo'n baan nou precies in?[caption id="attachment_8975" align="alignleft" width="200"]
Het Partnership Urban Mobility streeft naar duurzame en efficiënte stedelijke mobiliteit. Dit partnerschap van de Europese Agenda Stad of Urban Agenda for the EU, wordt gecoördineerd door Tsjechië en de Duitse stad ...
Het benutten van het potentieel van kennisinstellingen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven in de stad, dat is een van de speerpunten van de City Deal Kennis Maken waaraan elf van de Nederlandse steden met een hogeschool en universiteit deelnemen. In een aantal van deze steden is een ...
Een doorbraak bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Dat is wat de veertien publieke en twaalf private samenwerkingspartners als doel stelden bij de ondertekening van de City Deal ...
Julien van Geertsom, voorzitter MI-IS, partnership Urban Poverty
Aan de vooravond van zijn pensionering praat Julien van Geertsom van het Europese Partnership Urban
Maarten Hajer, hoogleraar en hoofd van de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, over de kracht van verbeelding, het belang van een wijkenaanpak en de positieve kant van verandering. Middenin het Atrium van het Haagse stadhuis prijkt begin januari een Ark. Het is ...
Een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stad is luchtkwaliteit. Niet voor niets is het een van de thema’s van de Europese Agenda Stad. Steden en lidstaten werken samen met partners en de EU in het Partnerschap Luchtkwaliteit aan betere stadslucht. ...
Net als de andere partnerschappen van de Europese Agenda Stad heeft het Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen een aantal aanbevelingen gedaan voor de Europese Commissie. Maar het ...
Van grootschalige energiebesparing tot de verschuiving van fossiele naar hernieuwbare bronnen. Het Partnerschap Energietransitie, een van de 12 Partnerschappen van de Europese Agenda Stad, wil op de lange termijn ervoor zorgen dat iedereen in Europa toegang heeft tot duurzame en ...
Sociale huurwoningen in Amsterdam Sloterdijk. foto CorporatieNL Flickr Creative Commons
Als een van de eersten ging het Partnerschap Betaalbare Huisvesting twee jaar geleden van start in het kader van Europese Agenda Stad. Doel: betaalbare huisvesting bereiken voor iedereen in Europa. Samen met het ministerie ...

Onze Partners