Zeventien was ik toen ik in een binnenland van Brazilië rondliep door een stad die nooit was gebouwd, maar waar wel een begin was gemaakt met de aanleg van straten en pleinen. De middagzon, de schaduwloze struiken, en een stilte zo stil dat je helemaal terug kon luisteren naar het begin: ...
Onder ruimtelijke professionals blijft de discussie over de circulaire stad weinig meer dan een technische discussie in het luchtledige. Willen we daadwerkelijk op verkenning gaan naar mooie duurzame perspectieven voor de stad, dan moet dat hand in hand met stadsbewoners. Al jaren vraag ik ...
De stad staat hoog op de agenda. Maar ook het platteland staat volop in de belangstelling. Terecht, want de kracht van ons land zit in de combinatie van beiden. Nederland kent een uniek polycentrisch stedenlandschap gecombineerd met een bereikbaar en aantrekkelijk platteland. Wie groen, rust en ...
Wie wil veranderen?
Vorige week kwam ik deze cartoon tegen. De boodschap is duidelijk. Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. En om verandering mogelijk te maken, moeten mensen zich aanpassen.
‘Green is life’, maar is ‘life ook green’? Zo luidde de prikkelende inleiding van landschapsarchitect Niek Roozen. Hij was één van de inleiders op TedXZwolle op 28 januari. Roozen heeft onderzocht wat groen doet voor steden. Groen brengt leven in grote metropolen, is een van de conclusies. ...
Agenda Stad organiseert inspirerende gesprekken tussen stedenbouwers, belanghebbenden en beleidsmakers binnen steden.
Agenda Stad organiseert inspirerende gesprekken tussen stedenbouwers, belanghebbenden en beleidsmakers binnen steden. De inhoudelijke ambities van steden en stedennetwerken staan daarin centraal. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer leefbaarheid in de stad en een betere economische positie van ...
Zelfs al zullen in de toekomst in Nederland sommige steden krimpen, de verstedelijking zal ook in ons land steeds verder doorzetten. Verstedelijking is niet alleen een kwantitatief verschijnsel, maar ook een kwalitatief. Je woont in een stad als je je ...
Technologie transformeert de stad tot smart city. Maar de 'techno-utopische beloftes' zetten de deur ook vaak open voor een verdergaande rol van private bedrijven in de inrichting van de publieke ruimte en de vormgeving van het publieke. Willem Schinkel is bijzonder hoogleraar Sociologische ...
Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. Initiatieven, rapporten en projecten buitelen over elkaar heen. We moeten smart, duurzaam, creatief, weerbaar, flexibel en vitaal. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken en plaatsen, moeten we soms even ...
Om de Vinexoperatie in goede banen te leiden heeft het Rijk in de jaren negentig zeven stadsregio’s in het leven geroepen. Ze waren effectief en een toonbeeld van onze bestuurlijke consensuscultuur. Dat zegt Pieter Maessen. "Het is jammer dat ze zijn opgeheven want ze boden een overzichtelijk ...

Onze Partners