Europese top van regio’s en steden (CoR)

Locatie: Hybride (Online en in Marseille)
Startdatum: 03 maart - 04 maart
09:00 - 18:00

Het Europees Comité van de Regio’s (CoR) organiseert om de twee jaar een European Summit of Regions and Cities. Tijdens deze top komen vertegenwoordigers van regionale en lokale besturen samen om gezamenlijk de uitdagingen waar de EU voor staat te bespreken.

De top van 2022 zal in hybride vorm plaatsvinden: zowel online als in Marseille (Frankrijk). Centraal staat het vergroten van de impact van de conferentie op de toekomst van Europa. De top heeft als doel de stem van regio’s en gemeenten meer gehoord te laten worden in het Europese besluitvormingsproces. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn het aanpakken van de gevolgen van de coronacrisis en de rol van regio’s en gemeenten in het herstel, het bereiken van veerkrachtige gemeenschappen, territoriale samenwerking, klimaat en het betrekken van jongeren.

Voor meer informatie en aanmelding, zie de website van het Comité van de Regio’s.