Partnerschap Digitale Transitie

Het partnerschap Digitale Transitie heeft als doelen het bieden van betere publieke dienstverlening aan burgers en het creëren van zakelijke ontwikkelingen. De aandacht gaat uit naar:

  • dataverzameling (inclusief eigenaarschap)
  • beter gebruik van Open data
  • datamanagement (inclusief de capaciteit van steden en privacy vraagstukken)
  • digitale diensten (inclusief nieuwe technologieën)

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Oulu (FI) en Sofia (BG) en is sinds januari 2017 van start gegaan. Volg het laatste nieuws op: https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition.

Onze Partners