Amsterdam

Betrokken partners: gemeente Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam Economic Board

Contactpersoon: Ida de Freitas, Bestuursadviseur en Adviseur Chief Science Officer, ida.de.freitas[at]amsterdam.nl en Rob Andeweg.

Beschrijving:

Met de Agenda voor de City Deal Kennis Maken willen de gemeente Amsterdam, de kennisinstellingen en andere partners de vele samenwerkingen tussen de stad, de metropoolregio, de kennisinstellingen en andere partners op onderzoekgebied gestructureerd in kaart brengen. Met als doel het ontwikkelen en versterken van een duurzame kennisinfrastructuur waarbij een brede kennisdeling centraal staat. De agenda kent vijf hoofdactiviteiten. Een daarvan is ‘publiceren’. Om een bloeiende gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatie cultuur te stimuleren is een overkoepelende infrastructuur nodig. Openresearch Amsterdam is het digitaal platform dat hierin een cruciale rol wil spelen. Het platform is nog in ontwikkeling en wordt beheerd door de Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam.

Op Openresearch.amsterdam wordt (niet vertrouwelijke) informatie over onderzoek en innovatie gepubliceerd dat in/over/met/door Amsterdam en de Metropoolregio gaat. Het redacteurennetwerk bestaat uit meer dan 100 redacteuren uit onder andere de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board, het bureau Metropoolregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en van verschillende faculteiten en onderzoeksinstituten van hogescholen en universiteiten in Amsterdam.

De centrale vraag van dit projectvoorstel is hoe de betrokkenheid van medewerkers (onderzoekers) van de kennisinstellingen bij Openresearch.amsterdam versterkt kan worden en daarmee de onderlinge samenwerking en het eigenaarschap van het platform verduurzaamd kan worden. Het vergroten van de betrokkenheid zou zichtbaar moeten worden in een (1) breder en actueler overzicht van lopende en recent afgesloten onderzoeksactiviteiten en (2) een breed gedragen selectie van actuele grootstedelijke thema’s die op Openresearch.amsterdam centraal staan.

Het projectjaar wordt gebruikt om te werken aan de bovengenoemde centrale vraag en de twee kernpunten. De partners van de Amsterdamse City Deal Kennis Maken hebben het plan opgevat om hiervoor een projectmedewerker aan te stellen die namens de kennisinstellingen en overige partners opereert, verbindingen legt en zich in gaat zetten voor verdere versterking van de vertegenwoordiging van de kennisinstellingen in het redacteurennetwerk.

Bijlage: A4 Amsterdam

 

naar de City Deal

Onze Partners