Groningen

Betrokken partijen: gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen

Contactpersoon: Harald Hilbrandts, Projectleider WIJS, harald.hilbrants[at]groningen.nl

Beschrijving:

In 2015 is Wijk Inzet door Jongeren & Studenten (WIJS) gestart, een samenwerking van de Hanzehogeschool, de gemeente en de MJD Groningen. WIJS werkt aan het positief verbinden van studenten en andere Groningers, door studenten in te zetten in het sociale domein om de leefbaarheid van de stad te vergroten. Studenten krijgen daar studiepunten voor. Individuele burgers en andere opdrachtgevers kunnen met hun vraag bij WIJS terecht, waaraan vervolgens studenten en/of onderzoeksprojecten gekoppeld worden. Na 2,5 jaar inzet van studenten bij WIJS van vooral de Hanzehogeschool, willen de gemeente, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen via dit succesvol lopende project onderlinge samenwerking rond maatschappelijke innovatie en betrokkenheid verstevigen en meer studenten en docenten koppelen aan maatschappelijke opgaven.

Het project Verbreding WIJS correspondeert met het doel van de subsidie (‘samenwerking tussen gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen en versnellen’) en het uiteindelijke doel van de City Deal (‘meer studenten en docenten betrekken bij de maatschappelijke opgaven in de stad’). WIJS past ook binnen de strategische agenda’s van de kennisinstellingen en het Akkoord van Groningen, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Hanzehogeschool, UMCG, en RUG, gestart in 2007. Met het Akkoord wil Groningen zich profileren op de terreinen Energie en Gezondheid, een betekenisvolle bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en talent aantrekken, ontwikkelen, behouden en profileren. De Akkoordpartners willen daarbij maatschappelijke innovatie en ondernemerschap stimuleren.

Om de samenwerking te versnellen, wordt de Impuls City Deal ingezet voor ondersteuning en professionalisering van de WIJS-organisatiestructuur en het opzetten van netwerken tussen gemeente, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit. Hierdoor het het WIJS-projectteam zich focussen op acquisitie (middelen en opdrachten), kwartiermaken en het uitbreiden van samenwerking. Studenten krijgen de mogelijkheid om hun talent bij WIJS te ontwikkelen en de kennis van instellingen middels een duurzaam samenwerkingsverband om te zetten in oplossingen voor maatschappelijke problemen in de stad Groningen.

Bijlage: A4 Groningen

naar de City Deal

Onze Partners