Gezocht: projectleider City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving

De City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda heeft de afgelopen jaren bergen werk verzet om een gezond en duurzaam stedelijk voedselbeleid op de politieke agenda te krijgen. Dat is gelukt, maar daarmee is het werk nog niet klaar. Daarom is Agenda Stad voornemens om een nieuwe City Deal rond dit thema te sluiten om de opgave nog verder te brengen.

Voor deze nieuwe City Deal zoekt Agenda Stad een gedreven projectleider. Is het misschien iets voor jou? Lees hieronder de vacaturetekst en neem contact op voor een virtuele koffiedate als de functie je aanspreekt.

Vacature Projectleider City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving

Opdracht 1-2 dagen per week voor looptijd van de City Deal (3 à 4 jaar)

Tussen organisaties in heel Nederland maak jij je als projectleider voor de City Deal sterk voor een gezonde en duurzame voedselomgeving en lever je een bijdrage aan de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Dat doe je door slim en daadkrachtig samen te werken met verschillende ministeries, provincies, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij jou als drijvende kracht stropen deze partijen de mouwen op om de voedselomgeving in balans te brengen waarbij de gezonde keuze de gemakkelijke en vanzelfsprekende keuze wordt, toegankelijk én betaalbaar voor iedereen.

Jouw taken

 • Je voert de dagelijkse projectleiding van de City Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal. Je wordt hierbij ondersteund door een secretaris.
 • Je staat in nauw contact met alle partijen over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de City Deal projecten.
 • Je bent alert op relevante signalen uit de politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk en benut deze op proactieve wijze voor de deal.
 • Je voert overleg op de City Deal thema´s met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere externe partijen.
 • Je adviseert beleidsmakers van departementen en steden over verbetering van beleid en regelgeving, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke impact, tempo, haalbaarheid en schaalbaarheid.
 • Je signaleert kansen voor ´systeem doorbraken´, zoals nieuwe wetgeving, beleid, financiering of afspraken met de markt.

Functie eisen

 • Je hebt aantoonbare affiniteit met gezondheids- en duurzaamheidsvraagstukken en je bekijkt voedselvraagstukken van nature vanuit meerdere perspectieven.
 • Je bent van nature een verbinder en teamspeler.
 • Je bent een bevlogen en charismatisch netwerker .
 • Je hebt een sterke proces-intelligentie, schakelt makkelijk tussen bestuurslagen en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende partijen.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult daadkrachtig een coördinerende rol.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.
 • Je kunt duidelijk communiceren: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.

Interesse?

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 29 maart door een email met je motivatie en CV te sturen naar: postbus.agendastad@minbzk.nl.
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: steven.kroesbergen@minbzk.nl.

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *