Town Deals in voorbereiding

Op 28 juni 2022 introduceerde Agenda Stad  het instrument Town Deals, in aanvulling op City Deals. Waar in City Deals met name grootstedelijke vraagstukken worden opgepakt door private partijen, kennisinstellingen, departementen en – met name – G4- en G40-steden, stimuleren we in Town Deals samenwerking, innovatie en kennisuitwisseling tussen middelgrote en/of kleinere gemeenten.

De uitdagingen in kleinere en middelgrote gemeenten, met name in het landelijk gebied, zijn anders dan in steden en stedelijk gebied;  een aantal gemeenten heeft bevolkingsdaling in het verschiet door vergrijzing en ontgroening, in andere gemeenten wordt groei gehinderd door gebrek aan woningen of passende werkgelegenheid. Deze trends hebben een sterke invloed op de leefbaarheid en economische ontwikkeling van deze gemeenten op de lange termijn. Daarnaast zijn er ook kansen; kleinere gemeenten hebben ruimte voor woningbouw en bedrijfsvestigingen. De belangstelling voor wonen buiten de stad is, zeker sinds de coronapandemie, gegroeid. Zowel de uitdagingen als de kansen stellen gemeenten voor capaciteits- en kennisvraagstukken. Om deze urgente hulpvragen op een vernieuwende manier  aan te pakken, ondersteunt Agenda Stad  met de Town Deals.

Town Deals zijn ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met de koepels M50, P10 en K80 (respectievelijk de koepels van de middelgrote, plattelands- en kleine gemeenten). De samenwerking biedt schaalvoordelen, toegang tot relevante kennis en een ‘stoel aan tafel’ bij de departementen. Dit gebeurt door het inzetten van een ‘impact pool’ met experts en doeners uit het publieke, private en kennisdomein. De hulpvragen van gemeenten worden gematcht aan meedenk en –werkkracht uit deze impact pool..

De eerste Town Deal gaat in het najaar van 2022 van start. Op deze pagina lees je over de Town Deals die in voorbereiding zijn.

Town Deal Sterke Streken

Met de Town Deal Sterke Streken verkennen we gezamenlijk hoe we een impuls kunnen geven aan de kwaliteiten van de regio, ontwikkelen we nieuwe perspectieven en werken we aan oplossingen om deze neerwaartse spiraal in verschillende regio’s te doorbreken. Het in stand houden en waar mogelijk versterken van het woon- en vestigingsklimaat is voor regio’s van groot belang. Ook biedt deze Town Deal kansen om de Social Return on Investment (SROI) methodiek te benutten en zo de positieve impact in de regio’s te vergroten. We willen de krachten van binnenuit en van buitenaf benutten om innovaties op gang brengen die de woningmarkt laten stromen, lokale voorzieningen slimmer maken en het economische zelfbewustzijn vergroten. Samen met het Rijk, provincies, gemeenten en partnerorganisaties. Meer weten over deze Town Deal of interesse om deel te nemen? Neem tot 5 oktober contact op via het  Interesseformulier of door een e-mail te sturen aan onze postbus.

VACATURE: de Town Deal is op zoek naar een enthousiaste en communicatief sterke programmaleider. Ben jij dat? Lees de vacature en reageer voor woensdag 28 september 12:00.