Partnerschap Banen en vaardigheden in de lokale economie (Jobs and skills)

Het partnerschap Banen en vaardigheden in de lokale economie  heeft als doelen welvaart en lage werkloosheid te ondersteunen en realiseren.

De focus ligt op:

  • aantrekken en behouden van ondernemingen
  • creëren van nieuwe ondernemingen
  •  lokaal produceren en consumeren
  •  ondersteunen van nieuwe manieren van werken
  •  garanderen dat vaardigheden aansluiten bij behoeften van werkgevers

Dit partnerschap wordt gecoordineerd door Rotterdam en Jegelva (LV). Dit partnerschap is sinds januari 2017 van start gegaan.

Volg het laatste nieuws op: https://ec.europa.eu/futurium/en/jobs-and-skills-in-the-local-economy

Onze Partners