Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen

Het Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingenheeft als doel om migranten en vluchtelingen van buiten de EU op een goede manier te laten integreren.

Wonen, scholing, culturele integratie, sociale voorzieningen en toegang tot de arbeidsmarkt zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

SDG’s (Sustainable Development Goals van de VN)

  1. Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen
  2. Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen

Deelname in Nederland

Amsterdam

Gestart

Voorjaar 2016

Actieplan

November 2017
Het Actieplan is te vinden op: https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees

Meer weten?

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees

Participanten van het Partnerschap:

deelnemers-migratie

Onze Partners