Partnerschap Klimaatadaptatie

In dit partnerschap gaat het om het anticiperen op de schadelijke effecten van klimaatverandering, het voorkomen en minimaliseren van schade aan stedelijke gebieden door deze verandering.

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Genua (IT) en gaat in het voorjaar/zomer 2017 van start.

Onze Partners