Partnerschap Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stedelijke leefomgeving. In het partnerschap Luchtkwaliteit (Air Quality) staat het onderzoeken en aanpakken van luchtkwaliteitvraagstukken in steden centraal.

Doel is om de luchtkwaliteit in Europese steden te verbeteren en aandacht voor ‘de gezonde stad’ in Europa (de Europese Stedelijke Agenda) te vergroten. Hierbij gaat het om het identificeren van tegenstellingen, dubbelingen en mogelijk ontbrekende regelgeving en (indirecte) financieringsmogelijkheden gerelateerd aan luchtkwaliteit. Kennis uitwisselen en ‘best practices’ delen zijn ook essentiële onderdelen in dit partnerschap.

SDG’s (Sustainable Development Goals van de VN)

11. Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken
12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
15. Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, tegengaan en terugdraaien van landdegradatie, en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen

Deelname in Nederland

Ministerie van IenM, Utrecht

Gestart

Voorjaar 2016

Actieplan

November 2017
Het Actieplan is te vinden op: https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality/air-quality-final-plan-action-plan-now-available

Meer weten?

https://ec.europa.eu/futurium/en/air-quality.

Participanten van het Partnerschap

deelnemers-luchtkwaliteit

 

Onze Partners