Partnerschap Stedelijke armoede

Het partnerschap Stedelijke Armoede (Urban Poverty) heeft als doel het terugdringen van armoede en verbeteren van inclusie van mensen in armoede of woonachtig in kansarme wijken en buurten in steden.

Het partnerschap richt zich op het ontwikkelen en toepassen van een geïntegreerde aanpak waarbij er sprake is van:

  • place-based solutions: stedelijke vernieuwing van achtergestelde buurten.
  • people-based solutions: sociaal-economische integratie van bewoners van wijken en buurten.

De nadruk ligt op ruimtelijke concentratie van structurele armoede in kansarme buurten (en de revitalisering van deze gebieden), armoede onder kinderen en dakloosheid.

Meer informatie over dit partnerschap (Engelstalig):
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-poverty.

België en Frankrijk zijn de coördinatoren van het partnerschap, dat van start is gegaan in het voorjaar van 2016.

Participanten van het partnerschap:

deelnemers-armoede

Onze Partners