Innovatieve samenwerking

De Europese Commissie, onder de leiding van Voorzitter-Juncker wil in de periode 2014-19 de banden versterken tussen de lidstaten van de Europese Unie, de nationale parlementen, de regio’s en de steden. Dit kan de uitvoering van het bestaande beleid verbeteren en de doeltreffendheid van maatregelen vergroten. De Europese Agenda Stad ondersteunt dit.

In het kader van de Europese Agenda Stad zijn inmiddels acht thematische partnerschappen opgezet. In deze partnerschappen werken lidstaten, steden, Europese instellingen en andere stakeholders concreet aan de slag met als doel:

  • betere regelgeving
  • betere toegang en benutting van Europese fondsen
  • betere kennisdeling en samenwerking tussen steden

In de partnerschappen verkennen deelnemers hoe EU-beleid meer in lijn kan worden gebracht met de stedelijke praktijk aan de hand van praktische resultaatgerichte casussen.

Meer informatie over de 12 thema’s en partnerschappen:

Onze Partners