Samenhang Agenda Stad

De Europese Agenda Stad heeft een breed draagvlak onder Europese steden, de EU-lidstaten en Europese instellingen. De agenda is tot stand gekomen met afspraken van Europese ministers verantwoordelijk voor stedelijk beleid, steun van de Europese hoofdsteden, en vanuit de behoeften van vertegenwoordigers van steden en regio’s in Europa (Comité van de Regio’s, Eurocities en CEMR), om een stedelijke agenda op Europees niveau vorm te geven. In Nederland is er vanuit de G4, G32, VNG en het IPO is brede steun voor de Europese Agenda Stad.

Stedelijke vraagstukken zijn grensoverschrijdend en onderling vergelijkbaar. De nationale Agenda Stad en de Europese Agenda Stad liggen daarmee in elkaars verlengde. Nederlandse steden kunnen leren van andere Europese steden over hoe zij omgaan met de grote maatschappelijke opgaven.

Tegelijkertijd kunnen ervaringen uit de nationale Agenda Stad met, bijvoorbeeld gesignaleerde Europese regels die beperkend werken, onderdeel worden van de Europese Agenda Stad. Hiermee is de verbinding gelegd voor de verbetering van EU-beleid.


 

Onze Partners