New Europe City Makers Agenda

Locatie: Pakhuis De Zwijger
04 februari
20:00 - 22:00

Met meer dan de helft van de wereldbevolking die er woont, vormen de steden en hun omgeving de grootste uitdagingen van deze tijd. Hier hopen milieu-uitdagingen op en zijn sociaal-economische verschillen het meest duidelijk. Tegelijkertijd bieden steden juist ook de meest innovatieve oplossingen voor deze problemen. Hier is de dichtheid aan kennis en pioniers groot, mensen met initiatieven die gericht zijn om deze uitdagingen aan te pakken. We noemen deze mensen City Makers, een eervolle titel.

Nu dat de 28 lidstaten van de Europese Unie werken aan een Europese stedelijke agenda om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken wil Pakhuis De Zwijger laten zien hoe de City Makers in heel Europa daar al aan bijdragen.

Dit evenement is onderdeel van het tweedaagse New Europe City Makers Pre-Summit.

Donderdag 4 februari, 20.00 Pakhuis De Zwijger, Grote Zaal.
Voor meer informatie: https://dezwijger.nl/programma/new_europe_city_makers_agenda