Toegankelijkheid

Deze website is op 28 juli 2020 getest door Stichting Accessibility op basis van WCAG 2.1 niveau AA. Uit de test is gebleken dat agendastad.nl voldoet aan de op dat moment gestelde eisen.

Het toegankelijkheidslabel van AgendaStad.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onze toegankelijkheidsverklaring kun je hier lezen.

Zoals in het rapport staat, zijn er nog wel verbeterpunten. Zo zijn niet alle PDF’s die je op agendastad.nl kunt downloaden toegankelijk. Dit geldt ook voor sommige video’s die op de website zijn geplaatst. En de toets is een steekproef, niet alle pagina’s van agendastad.nl zijn gecontroleerd, waardoor er mogelijk teoegankelijkheidsproblemen zijn die niet zijn geconstateerd.

De redactie van agendastad.nl is zich hiervan bewust en houdt hier rekening mee. Voor wat betreft oude content zoals PDF’s en video’s wordt nog bekeken of deze wordt aangepast of verwijderd.