City Deals

City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Het streven is om ambitieuze en krachtige spelers in het stedelijk netwerk te verbinden. City Deals beogen daarmee ook nieuwe vormen van samenwerking tot stand te brengen waarmee stedelijke opgaven op een efficiënte manier worden geadresseerd. Steden bepalen zelf, in overleg met de betrokken departementen, de opgave die in iedere City Deal geadresseerd wordt. Hieronder vindt u een overzicht van de City Deals in idee fase, ontwikkeling en uitvoering. Gebruik de filters om op de kaart te filteren. U kunt zoeken op een van de 11 thema’s, op steden of op City Deals zelf. Onder de kaart vindt u een overzicht van alle deals.

Nieuwe City Deals

Agenda Stad staat natuurlijk niet stil. De lessen en successen van de lopende en afgeronde deals hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe, gebiedsgerichte vormen van deals, zoals Regiodeals en Woondeals. Maar deze inzichten benutten we natuurlijk ook om nieuwe City Deals te ontwikkelen, rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

In afstemming met de Nederlandse steden, verenigd in de G40 en op basis van onderzoeken en inzichten van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau zijn verschillende prioritaire vraagstukken door Agenda Stad in kaart gebracht. Dat heeft geleid tot het verkenning van zeven voorgenomen City Deals. Meer weten? Ga naar de pagina City Deals in voorbereiding.

Alle City Deals van Agenda Stad

Hieronder staan alle concepten en City Deals van Agenda Stad. Gebruik de filters om op thema te verfijnen.